Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorerna vill inte ge landstingsstyrelsen ansvarsfrihet

Landstingsstyrelsen ska inte beviljas ansvarsfrihet. Det anser landstingets revisorer efter att ha granskat verksamheten för 2014.

Samtliga av de sex förtroendevalda revisorerna står bakom formuleringen "Vi avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen". Revisorerna skriver i sin rapport att beslutet har sin grund i bedömningen att landstingsstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll varit otillfredsställande.

I revisionsrapporten för 2014 delas mycket skarp kritik ut inom en rad områden. I granskningen konstateras att målen inte har nåtts när det gäller patienterna och det är främst bristerna i tillgängligheten som revisorerna kritiserar. De ser också allvarligt på att det fortfarande är en hög sjukfrånvaro hos personalen i Jämtlands läns landsting (från och med 1 januari övergick landstinget i Region Jämtland Härjedalen).

En stor del av revisorernas granskning handlar om den ekonomiska situationen, som under flera år varit pressad och som under 2014 slutade med ett underskott på 162 miljoner kronor. "Den tidigare allvarliga ekonomiska situationen har ytterligare förvärrats under 2014, jämfört med föregående år", står det i revisionsrapporten. Där står också att "För att uppnå en god ekonomisk hushållning skulle landstinget behöva förbättra resultatet med cirka 220 miljoner kronor". Kostnaderna har ökat i en högre takt än budgeterat, soliditeten har minskat kraftigt och landstingets eget kapital har minskat från 828 miljoner kronor 2009 till 353 miljoner 2014. Det motsvarar 60 procent.

Revisorerna påminner om att flera av landstingets verksamheter gått in i ett nytt verksamhetsår med en obalans i ekonomin och så är det även i år. Revisorerna ser stora risker med det och noterar också att den första prognosen för 2015 pekar mot ett ännu större underskott: 240 miljoner kronor.

Under 2014 har handlingsplaner tagits fram vars syfte i huvudsak varit att förbättra kvaliteten i verksamheten, vilket på sikt väntas sänka kostnaderna. Det är positivt, enligt revisorerna, men det räcker inte. De efterlyser kraftfulla åtgärder med mer direkta besparingar och/eller resurstillskott för att komma till rätta med de ekonomiska problemen.

Det är fullmäktige som fattar beslut om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Det kommer att ske vid nästa möte 13-14 april då bokslutet för 2014 behandlas.

Läs mer:

Ann-Marie Johansson (S): – Det här är väldigt allvarligt

Christer Siwertsson (M): – Revisorerna har varit fega

C ifrågasätter nyanställningarna