Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorskritik mot kommunen

Godkänns inte verksamhetsnämndens sparförslag måste medel anvisas för att täcka upp den uteblivna spareffekten. Det påpekandet gör revisorerna som även granskat kommunstyrelsen i Berg.

Annons

Revisorerna har granskat hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt gentemot verksamhetsnämnden.

De konstaterar att kommunstyrelsen i stort uppfyllt kommunallagens krav i det avseendet.

Men man gör samtidigt några påpekandet som rör kommunstyrelsens agerande.

– Vi anser det till viss del motsägelsefullt att uppmana verksamhetsnämnden att "fortsätta arbetet med att komma i ram" samtidigt som förslag till omstruktureringar inom skolan bordläggs och återremitteras till nämnden, skriver revisorerna som även ifrågasätter den resultatredovisning som begärdes in från verksamhetsnämnden i september i fjol.

– Det var i senaste laget utifrån att budgeten för 2008 egentligen sedan januari 2008 varit helt orealistisk, anser revisorerna.

För att öka informationsutbytet mellan kommunstyrelsen och nämnden förslås att verksamhetsnämndens ordförande borde ingå i kommunstyrelsen.

– Detta skulle förmodligen öka förståelsen och insikten för bägge parter, menar revisorerna.