Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorskritik mot ÖFK:s bokföring

Revisorer riktar allvarlig kritik mot Östersunds FK:s sätt att sköta sin ekonomi. Samtidigt hamnar förfallna räkningar i omgångar hos Kronofogden. Dessutom pågår en tvist med Skatteverket.

Det är inte bara sportsligt tungt för ÖFK just nu. Poängen lyser med sin frånvaro i Superettan, men minst lika jobbig är situationen med föreningens ekonomi.

Likviditeten är extremt ansträngd. Det här avspeglas av att förfallna räkningar i omgångar hamnar hos Kronofogden. Problemen gäller såväl ÖFK som ideell förening som dotterbolaget Driftaren AB.

I mars var det drygt 500 000 kronor som plötsligt poppade upp hos fogden. Knappt hann den skulden regleras förrän nya 847 000 kronor inte kunde betalas i tid. Nu är även denna summa reglerad, men fenomenet visar på allvaret för ÖFK. Kassan är skral.

När den fullständiga årsredovisningen för 2013 nu föreligger syns också att rörelseresultatet, (fotbollsverksamheten) gick 4 miljoner minus under fjolåret. Räddningen kom i form av en överföring av förväntade vinstmedel, (3,6 miljoner kronor) från andelar i koncernföretag, (Driftaren AB). Totalt kunde ÖFK som koncern därmed klara sig undan med 500 000 minuskronor, och alltjämt ha ett balanserat överskott totalt med 985 000 kronor. Men faktum kvarstår: Fotbollsdriften i sig gav ett stort underskott.

Tunga puckar är även de revisionsberättelser som oberoende av varandra, framfört kritik mot ÖFK:s ekonomiska hantering. Det här gäller för både 2012 och 2013.

För 2012 påpekade dåvarande revisorn Helen Salmonsson brister i fakturaunderlag och att hon utifrån tvivelaktig bokföringshantering därför inte kunde uttala sig om årsredovisningen.

Hon skrev också att föreningens likviditet var ansträngd, vilken den har fortsatt vara.

Hennes inspel var kraftfullt för att komma från en revisor. Kort därpå lämnade hon också sitt uppdrag.

Ersättaren Andreas Wallin, Sundsvall, kunde inte uttala sig om revisionen han heller, nu för 2013. Men då var det mer kopplat till den pågående skatterevision som ÖFK utsatts för av Skatteverket och som fortfarande pågår.

Revisorn skriver i sin berättelse att: "Med hänsyn tagen till taxeringsrevisionen och utifrån presenterade underlag till densamma, kan jag inte bedöma om bokförd inkomstskatt, redovisad moms, inkomstskatteskuld eller momsskuld är korrekt redovisad", skriver Andreas Wallin.

Precis som sin företrädare valde han därför att inte ta ställning till årsredovisning, samt varken av- eller tillstyrka resultat- eller balansräkning.

Så här har det alltså sett ut två år i rad för ÖFK:s ekonomiska redovisning. Revisorerna säger pass när det gäller att bedöma sanningshalten i klubbens räkenskaper.

Tuff är även den skatterevision som iscensattes 2013 och som inte avslutats. Där finns en skatteskuld om 230 000 kronor och en momsskuld på 809 000 kronor, som föreningen bestrider. Dessa skulder är föremål för juridisk granskning, men så länge processen bollas mellan parterna, har ÖFK fått anstånd med betalningen.

I botten finns en av många granskningar i landet där Skatteverket går in och synar föreningar med arenor där en ideell klubb förutom sin ekonomi även använder sig av ett eget driftsbolag. Det är kopplingen förening–driftsbolag som Skatteverket har synpunkter på.