Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rivning av Långforsen prövas i domstol

En utrivning av dammen i Långforsen i Offerdal är aktuell. Kammarkollegiet har bestämt sig för att driva frågan i domstol. Frågan är vad Jämtkrafts huvudägare, Östersunds kommun, tycker om saken.

För första gången i Sverige kommer jurister att pröva om man kan dra tillbaka ett gammalt tillstånd för vattenkraft. Eftersom det aldrig har prövats förr finns ingen praxis och fler än närmast berörda kring Långforsen väntar därför med spänning på upplösningen.

Tillståndet till dammen och utvinningen gavs av Undersåkers och Offerdals tingslags häradsrätt 1918. Jämtkrafts tillstånd är med andra ord snart 100 år gammalt. Tillståndet bottnar dessutom i en ännu äldre förordning från 1880.

I nutid är Nedre Långan, där Långforsen ligger, ett skyddat vattendrag. Enligt en plan för skyddade Natura 2000-områden ska dock dammen rivas ur och forsen återställas.

Men det låter sig inte göras om man inte först prövar att återkalla det gamla tillståndet i miljödomstolen. Kammarkollegiet har nu synat lagtext och faktiska förhållanden och kommit fram till att det är värt att få saken prövad.

Enligt Kammarkollegiet är det inte mycket kring dammen som i dag stämmer överens med det ursprungliga tillståndet. Så saknas till exempel tillstånd att faktiskt leda bort och reglera vattnet. När Långforsen stod i sina krafts dagar kunde cirka 2 000 MWh utvinnas. Sedan 2006 har dammen varit förfallen och sedan 2010 när en vårflod tog med sig stora delar, har ingen kraft utvunnits alls.

– När lagen om skyddade vattensträckor infördes var det rimligt att de vattenkraftverk som råkade finnas där fick vara kvar, men när deras tekniska livslängd är slut är det rimligt att de rivs ur, säger Christer Borg, ordförande för Älvräddarna som är den organisation som tagit initiativet till att väcka frågan.

Kammarkollegiet lägger upp argumenten kring att anläggningen är förfallen och inte drivs enligt tillståndet, att avvikelserna är så stora att det finns skäl att återkalla tillståndet. "Detta bör sammantaget rättsligt innebära att dammanläggningen enligt 1918 års utslag inte längre finns kvar".

Därför menar Kammarkollegiet att Jämtkraft inte kan hävda att anläggningen bör byggas upp på nytt, som bolaget har ansökt om.

Innan Kammarkollegiet skickar sin begäran till domstol vill de veta hur Jämtkrafts ägare ställer sig. Hur Östersunds kommun agerar blir intressant. Nyligen antogs nya ägardirektiv till Jämtkraft. Meningen ”Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft ska tillåtas i oreglerade vattendrag i Jämtlands län” skrevs in. Frågan är om Nedre Långan nu är oreglerad sedan 2010 när dammen gick sönder.