Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rödkulleprojektet: Lyssna till den starka opinionen

Lägg ner utredningarna av områdena 4 och 5 i Östra Ullådalen och pröva att förverkliga "den femte byn" i form av Rödkulleprojektets områden 6 – 16. Det är där 80 – 90 procent av de planerade bäddarna ska ligga placerade runt Rödkulleliften och nedåt utefter Ullådalsvägen.

Åre kommun har låtit genomföra en opinionsundersökning för att bättre veta vad kommunens invånare tycker om Rödkulleprojektet. Inriktningen har varit att fråga ett urval av invånare i hela kommunen och frågorna gäller hela Rödkulleprojektet och inte bara områdena 4 och 5. Det är dessa områden för vilka det görs detaljplaner och miljökonsekvensbeskrivningar just nu.

Resultatet kom strax för jul. Kommunalrådet Leif Nord, anser resultatet svårtolkat. I en artikel i ÖP 24 december skrivs: "Det blir inte lätt för politikerna att bilda sig en uppfattning om vad befolkningen anser om Rödkulleprojektet. Opinionsundersökningen visar nämligen att de som vill att Rödkullen och Ullådalen byggs ut samtidigt ser risker med att naturen inkräktas medan hälften av dem som är emot projektet tror att utbyggnaden kan utveckla turismen i Åre och ge nya arbetstillfällen".

Resultatet visar att 40 procent är emot exploateringen och 37 procent är för. Undersökningen visar också att de boende i Åre och däromkring är ännu mer negativa. Även invånare som bor många mil från Rödkullen har intervjuats och en del har aldrig varit där.

Vi tycker inte resultatet är så svårtolkat. För det är i Östra Ullådalen (områden 4 och 5) som oron för riskerna i naturen är störst och det är främst där som riskerna för skred och skada på Åres vatten finns. Det är där friluftslivet försämras och det är där de flesta arter av sällsynta fåglar och flora finns. Inom detta område kräver länsstyrelsen nu tillståndsprövning och vi som följer lagstiftningen på området anser att möjligheterna att få exploatera detta område är små. Genom att exkludera dessa områden tillgodoses mycket av den oro som Åreborna känner för risken för naturen oavsett om de är för tillväxt eller inte.

I detta sammanhang vill vi även återkoppla till den enkät som Ica Åre lät göra tidigare under 2013. Enkäten var öppen för alla att besvara och inte bara för kommunens invånare. Resultatet av denna visade att en mycket stor majoritet av de som svarade var negativa till en exploatering av områdena 4 och 5.

Möjligheten finns fortfarande att förverkliga "den femte byn", en viktig del av den vision som kommunens politiker och näringsliv har arbetat fram. 80 – 90 procent av de planerade bäddarna i Rödkulleprojektet ligger för övrigt inom övriga områden för exploateringen (områdena 6 – 16). Dessa områden ligger runt Rödkulleliften och utefter Ullådalsvägen. Vi är övertygade om att de som är för tillväxt i undersökningen känner mindre oro för negativa konsekvenser inom dessa områden.

Nej, det finns bara ett rimligt skäl till att Björn Dählie så envetet vill starta med områdena 4 och 5. Det beror säkerligen på att han i de områdena snabbt kan sälja större hus och på så sätt räkna hem pengarna han satsar. Men det skälet väger inte särskilt tungt när man som invånare i Åre kommun ska väga Åres tillväxtbehov mot risker för naturen vid exploatering.

Så det tydliga resultatet av de båda undersökningarna är att Åre kommun bör stoppa planerna på exploatering av områdena 4 och 5 och titta vidare på möjligheterna att förverkliga "den femte byn" inom områdena 6 – 16. Vi hoppas att kommunpolitikerna lyssnar till den starka opinionen och inte medverkar till att ovärderliga naturområden för alltid går förlorade.

Ulf Lindelöw, ordförande Buustamons samfällighetsförening och tomtägareförening

Bengt Nydahl, vice ordförande Buustamons samfällighetsförening och tomtägareförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel