Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så kan arbetsmiljön på sjukhuset bli bättre

/

I slutet av maj skrev ÖP att Centrum för medicinska specialiteter riskerade att få ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om man inte skapade en bättre arbetsmiljö för personalen. Lisbet Gibson, som är centrumchef, har nu skrivit ett yttrande till verket.

Annons

Under våren har Vårdförbundet i flera anmälningar till Arbetsmiljöverket redogjort för de bristfälliga arbetsförhållandena på Centrum för medicinska specialiteter på Östersunds sjukhus. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av arbetsmiljön och skickade därefter en underrättelse till centrumet. Förenklat, är det en slags förvarning, där myndigheten listar ett antal krav, som de kan komma att ställa i ett eventuellt framtida föreläggande.

Inspektionen gjordes efter att personalen på centrumet riktat kritik mot arbetsmiljön. Det handlar bland annat om dubbelpass samt om otillräckliga möjligheter till raster.

Lisbet Gibson har tagit del av Arbetsmiljöverkets krav och har nu skrivit ett yttrande till verket. Det största problemet är bristen på vikarier och tillsvidareanställd personal, vilket i sin tur leder till komplikationer när det gäller schemaläggning. Genom att börja erbjuda bättre anställningsvillkor är målet att kunna attrahera fler medarbetare. Ett led i detta är att erbjuda timanställda sjuksköterskor månadsanställning samt deltidsanställda möjlighet till heltidstjänst. På så sätt hoppas man kunna underlätta rekrytering av personal samt ge större underlag till vikarier.

Andra åtgärdspunkter, som Lisbet Gibson och landstinget yttrar till Arbetsmiljöverket, handlar om att schemalägga raster för sjuksköterskor och undersköterskor och att göra ett rondschema för de läkare, som jobbar under helgerna. Sammanfattningsvis syftar landstingets åtgärdspaket till att åstadkomma en god tillgång på personal samt en hög patientsäkerhet.

Kristine Isaksson är vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Jämtland.

– Det står en del bra saker i landstingets yttrande till Arbetsmiljöverket. Dessa åtgärdspunkter är dock något man åstadkommer på lång sikt. Det vi saknar är kortsiktiga lösningar då personalen har haft det jobbigt sedan juletid förra året.

Kan du ge exempel på kortsiktiga lösningar?

– Man löser många problem om man har rätt bemanning. Kan man inte bemanna i den utsträckning man vill, så måste man anpassa personalstyrkan i förhållande till verksamheten. Här har infektionsavdelningen gjort ett bra jobb.

Enligt Arbetsmiljöverkets direktiv ska Centrum för medicinska specialiteter vidta samtliga åtgärder senast 1 oktober i år.

Annons