Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så plåstrar man om naturen i ekoparken

I Sveaskogs ekopark i Galhammar utanför Svenstavik plåstras naturen om. Björkar sparas och nya våtmarker skapas.
– Ett sätt att återskapa en levande skogsmiljö, säger naturvårdsledaren Kurt Rodhe.

Annons

Han stegar nöjd runt bland fällda granruskor och de många frilagda björkstammarna som här ska bilda nya och orörda björkbestånd.

hektar stora ekoparken i den tidigare domänskogen i Galhammar är den andra i länet och invigdes förra året. Att skapa nya lövskogslokaler, bygga dammar och dämma upp bäckar är årets satsning för att återskapa våtmarksområden som tidigare dikats ut under det offensiva skogsbrukets tid.

har vi förstört mycket lövsumpskogar, men nu försöker vi att återskapa de gamla miljöerna. I vår ekoparksplan har vi en ambition att öka lövandelen från 7 till 27 procent, säger Kurt Rodhe som leder den här miljösatsningen i Sveaskogs ekoparker.

ingår i ett mycket medvetet projekt att restaurera och bevara olika skogsmiljöer, är intresset ökande även inom det traditionella skogsbruket.

– Ja, vi har fått förfrågningar om att ordna utbildning om det här. Våtmarkerna fyller ju en mycket viktig funktion för vattenkvaliteten i naturen, säger Kurt Rodhe.

Inom Sveaskogs dryga 30-talet ekoparker ska man skapa ett tiotal nya våtmarker. Ett par av dem ska vara riktigt stora.

här sättet plåstrar om sargade skogsmiljöer räknar Kurt Rodhe också med att inte minst fågellivet ska påverkas positivt.

– Inte minst mesfåglarna trivs i våtmarkerna. De bygger ju gärna sina bon i död björkved. Det här kommer att bli ett fågelparadis på sikt, hoppas Kurt Rodhe.

Galhammar är det skogsentreprenören Lars-Åke Larsson som nu med sin stora maskin utför gallringen där lövstammarna friläggs och sparas.

– Det här är onekligen annorlunda än vid traditionella avverkningar då man tar rubbet. Men samtidigt är det här intressant och man känner att man gör en viktig miljöinsats, säger han.

påbörjas nästa fas i det här arbetet. Då ska dammar byggas och bäckarna proppas igen på vissa ställen för att den återskapade våtmarken ska kunna börja sitt nya liv.