Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så ska 100 miljoner sparas

Landstingsdirektören, Björn Eriksson, har tagit fram ett förslag som ska minska kostnaderna med över 100 miljoner kronor. Syftet är att skapa utrymme för satsningar på sjukvården.

Annons

De senaste årens stora ekonomiska underskott i Jämtlands läns landsting ska från och med 2017 vändas till överskott på minst 60 miljoner kronor för att nå målet om god ekonomisk hushållning.

– Huvudsyftet är att ge länsborna en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige. En ekonomi i balans ska göra att vi kan skapa en modern hälso- och sjukvård enligt framtidens krav. Vi ska bli en attraktiv arbetsplats för att därmed säkra kompetensförsörjningen, säger Björn Eriksson.

Tjänstemannaförslaget innebär att kostnaderna minskar med cirka 100 miljoner kronor till och med 2025. Det handlar om strukturförändringar som är indelade i nio "paket" (se faktaruta). Dessutom ska effektiviseringar och rationaliseringar i vardagen ge en effekt på ytterligare 40-50 miljoner kronor varje år. Det ska bland annat ske genom sänkta kostnader för läkemedel och för riks- och regionvård, vilket ska klaras genom att "ta hem" fler behandlingar till Östersunds sjukhus. En stor del av de föreslagna besparingarna handlar främst om att parera kostnadsökningen inom landstinget.

Totalt ska de sänkta kostnaderna, och höjda intäkterna, förstärka landstingets ekonomi med drygt 100 miljoner kronor de närmaste tio åren. Björn Eriksson sticker inte under stol med att vägen fram till ett överskott i ekonomin kommer att innebära påfrestningar i verksamheten.

– Man kan inte trolla bort de här pengarna utan att det är smärtsamt. Men finessen är att inte göra det med ett hugg utan genom att jobba långsiktigt och med eftertanke. Det här kommer inte att innebära ett dråpslag mot våra medborgare, säger han.

När Björn Eriksson beskriver sina planer återkommer han gång på gång till vikten av att vara långsiktig och att åtgärderna är ett medel för att göra hälso- och sjukvården bättre. Han tror inte på plötsliga och drastiska åtgärder för att lösa svåra ekonomiska problem.

– Akutmetoden blir ofta kontraproduktiv och ökar kostnaderna på längre sikt. Det som kan få ekonomin i balans är långsiktighet. På sikt kommer det att bli bättre, vi kommer att få mer hälsa per krona, säger han.

Nu ligger den långsiktiga utvecklingsplanen på politikernas bord. Beslut väntas i landstingsstyrelsen i slutet av april och i fullmäktige i juni.

----------------------------------

FAKTA: Sparpaket

Här är landstingsdirektörens förslag till kostnadsminskningar som ska genomföras till och med 2025. Totalt handlar det om över 100 miljoner kronor fördelat på nio "paket". Om politikerna godkänner förslaget blir nästa steg att fatta en ett antal konkreta beslut för varje paket.

• Paket 1. Utredning av akut omhändertagande:

Här ingår ambulansverksamhet, akutmottagning och psykakut. Resurserna ska effektiviseras och ledtiderna för patienterna ska bli kortare.

Besparing: 10 miljoner kronor.

• Paket 2. Utredning av alla sjuktransportslag:

Alla sorters sjukresor ska effektiviseras och samordnas. Administration kring beställningarna effektiviseras. Tydliga riktlinjer för när vilket färdsätt ska användas.

Besparing: 20 miljoner kronor.

• Paket 3. Ökad poliklinisering av vården på Östersunds sjukhus:

Minskad slutenvård genom att flytta behandlingar till öppenvårdsmottagning på sjukhuset, primärvården eller till patienternas hem.

Besparing: 20 miljoner kronor.

• Paket 4. Effektivisera lokal- och resursnyttjande inom sjukhuset:

Analys för att se om flera verksamheter kan samnyttja lokaler, utrustning och verksamheter. Effektivare strukturering av vårdplatser.

Besparing: 10 miljoner kronor.

• Paket 5. Analys av metoder och utbud i vården:

Görs åtgärder som enligt nationella riktlinjer inte ska göras? Finns billigare alternativ? Analys av utbud och hur ny teknik kan ge effektivare arbetssätt.

Besparing: 10 miljoner kronor.

• Paket 6. Förändra strukturen för primärvården:

Strukturen för hälsocentralerna ses över i Östersund, länet i övrigt samt på närvårdsavdelningen i Strömsund.

Besparing: Primärvården ska gå runt, vilket betyder att kostnaderna måste sänkas med cirka 15 miljoner kronor.

• Paket 7. Förändra strukturen för Folktandvården:

Plan för framtida lokalisering av Folktandvården i relation till medborgarnas behov. Särskild hänsyn tas till prioriterade patientgrupper. Undersöka mobila alternativ. Specialisttandvårdens och sjukhustandvårdens uppdrag utreds.

Besparing: 5 miljoner kronor.

• Paket 8. Minskning av administrativa och landstingsövergripande kostnader:

Möjlighet till minskning av organisationsövergripande och administrativa kostnader.

Besparing: 10 miljoner kronor.

• Paket 9. Översyn av landstingets externa intäkter (förutom skatt):

Översyn av patientavgifter, utomlänsintäkter, JLL:s möjlighet att sälja vård till andra landsting, samt att öka övriga intäkter, exempelvis från statens kömiljard.

Ökade intäkter: 20 miljoner kronor.

Källa: Jämtlands läns landsting