Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så skyddar du dig mot sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssorken. Sorkfeber är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Annons

Sorkfebern är i princip begränsad till områden norr om Dalälven. Antalet rapporterade fall i Sverige varierar från år till år från 50 till mer än 2 000 fall mycket beroende på om det är "sorkår" eller inte.

Smittade sorkar, som själva inte tycks bli påverkade eller sjuka, utsöndrar viruset i saliv, urin och avföring.

Smittspridning från skogssork till människa sker framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring.

Sjukdomen smittar troligen inte direkt från människa till människa. Hundar och katter drabbas inte av sorkfeber.

Sjukdomen yttrar sig med hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och ofta svåra buk- och ryggsmärtor. Njurarna angrips och nedsatt njurfunktion kan ses under en till två veckor. Ibland kan hudblödningar uppträda. Trots att många är rejält sjuka tillfrisknar nästan alla utan kvarstående men. Dödligheten anges vara under en procent.

Diagnos ställs genom att antikroppar mot virus påvisas i patientens blod. Genomgången infektion anses ge livslång immunitet. Någon specifik behandling finns inte, och eventuell behandling får därför riktas mot patientens symtom. Dialysbehandling kan krävas.

För att förebygga smittspridning är det viktigt att tänka på följande:

* Undvik direktkontakt med gnagare.

* Undvik inandning av damm som kan vara förorenat av sorkens utsöndringar. När du städar bör du inte dammsuga eller torrsopa. Spreja i stället med disk- eller desinfektionsmedel och gör sedan rent med en blöt engångstrasa. Använd handskar och tvätta händerna noggrant efteråt med tvål eller desinfektionsmedel.

* Använd handskar vid hantering av avföring, döda sorkar eller föremål där sorkar ofta befinner sig, till exempel ved.

Källa: Smittskyddsinstitutet