Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så vill S utveckla länsvården

En väl fungerande hälso- och sjukvård är en hörnsten i det svenska välfärdssamhället. Svensk sjukvård rankas fortfarande högt i internationella jämförelser men vi nås allt oftare av rapporter om att utvecklingen går åt fel håll.

Dagens brister inom vården riskerar våra möjligheter att svara upp mot framtidens utmaningar. Allt fler blir äldre och kraven på en bättre sjukvård ökar. Vi behöver ge svensk sjukvård ökade resurser för att den ska klara av att hålla god kvalitet nu och i framtiden. Det måste gå före ytterligare skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill stärka svensk sjukvård med 2 miljarder nästa år. Pengarna ska fördelas till landstingen och användas där de behövs som mest i respektive landsting. Behoven varierar över landet men bristen på personal är ett genomgående problem.

Med mer personal skulle stängda vårdplatser öppnas, akutmottagningarna fungera bättre och kötiderna förkortas. Kvaliteten och patientsäkerheten skulle öka och arbetsmiljön förbättras. För att förbättra förlossningsvården krävs att vi utbildar fler barnmorskor. Vi föreslår därför också 100 nya platser på barnmorskeutbildningen redan nu till hösten.

Alla landsting kommer att lägga särskilt fokus på att förbättra situationen för svårt sjuka äldre patienter som ofta skickas fram och tillbaka mellan sin bostad och olika delar av vården.

Det kan exempelvis handla om att sjukvården gör hembesök, att det finns möjligheter till direktinläggning av äldre patienter eller att det finns äldrevårdsöverläkare i landstingen. Sådana insatser är också mycket viktiga för att förbättra kvaliteteten i äldreomsorgen.

För Jämtlands läns landsting innebär förslaget en förstärkning på 26 miljoner. Dessa pengar tänker vi fördela på fem prioriterade områden:

• Personal och kompetensutveckling: Personalen är landstingets viktigaste resurs. Att satsa på våra medarbetare är, indirekt, att satsa på patienterna. Anställda som mår bra och ges möjligheter till kompetens- och vidareutveckling, känner större motivation och presterar bättre.

• Forskning: I takt med att konkurrensen om framtidens hälso- och sjukvårdspersonal hårdnar är det viktigt att landstinget höjer sina ambitioner som arbetsgivare. Genom att investera mer i forskning och utveckling bidrar vi till vårdens generella utveckling samtidigt som vi stimulerar nya och befintliga medarbetare att växa i sina yrkesroller.

• Primärvård: Vi tror mycket på området telemedicin och de möjligheter som kommer med den nya distansoberoende tekniken. Genom att investera i modern teknik och fler och mindre hälsomottagningar, som ett komplement till hälsocentralerna, kan vi flytta vården ännu närmare medborgarna och samtidigt minska trycket på länssjukhuset. Det tror vi kommer att öka tillgängligheten, särskilt för patienter i länets glesbefolkade delar.

• Barn och ungdomar: Många unga mår tyvärr dåligt, men med ökade resurser och bättre samarbete mellan kommuner och landsting blir vi bättre på att tidigt upptäcka och åtgärda problem.

• Psykiatri: Trots tidigare förstärkningar på vuxenpsykiatrin, är trycket fortfarande högt och väntetiderna långa, särskilt för patienter med neuropsykiatriska diagnoser. Här krävs ytterligare insatser.

Socialdemokraterna kommer att prioritera vården. Det står i bjärt kontrast till regeringen som i sin vårproposition meddelat att de ska dra ner på vården med 575 miljoner nästa år.

Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvar för att säkerställa att hälso- och sjukvården håller vad den lovar och ge alla människor rätten till en trygg vård.

Ann-Marie Johansson (S)

ordförandekandidat landstingsstyrelsen

Magdalena Andersson (S)

finanspolitisk talesperson

Lena Hallengren (S)

sjukvårdspolitisk talesperson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel