Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samebyn hoppas nu på internationell kritik

För första gången någonsin valde den internationella samarbetsorganisationen OECD hösten 2012 att granska en konflikt som rör en sameby och ett vindkraftsbolag. Förhoppningen var att parterna skulle enas med hjälp av medling, men i mitten av juni avslutades samtalen i oenighet.

En av de största vindkraftsutbyggnaderna i Sveriges historia sker på Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker. Statkraft SCA Vind AB är i färd med att bygga 490 vindkraftverk i Östjämtland och Västernorrland.

Området i Östjämtland som nu riskerar att bli obrukbart för samebyn brukar härbärgera 2 500 renar varje vinter, över hälften av samebyns alla djur. Utöver Statkraft så har ett 20-tal andra vindkraftsbolag ansökt om att få uppföra vindkraftverk inom samebyns renbetesområden.

Jijnjevaerie sameby har tidigare överklagat Statkrafts vindparker vid varje möjligt tillfälle. Men vindbolaget har avgått med segern. Hösten 2012 vände sig Jijnjevaerie sameby i stället till OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. I sin anmälan till OECD skriver samebyn att de miljömässiga fördelarna med förnybar energi inte kan ske på bekostnad av samernas urfolksrättigheter.

Den samlade effekten av skogsindustri, vattenkraft och gruvdrift, i kombination med vindkraft, blir för mycket. Samebyns existens hotas. Samebyn anser att Statkrafts agerande bryter mot mänskliga rättigheter vilket i sin tur är ett brott mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Marianne Persson är ordförande för Jijnjevaerie sameby. Enligt henne innebär vindkraftsetableringarna att renbetesmarkerna krymper.

– Problemet är att renarna undviker att beta där vindkraftverken står, en organiserad, bibehållen och långsiktigt hållbar renskötsel i närheten blir omöjlig.

Hur vill samebyn lösa det här?

– Vi hoppas att OECD:s rekommendation blir att Statkraft inte ska bygga mer än vad de redan har gjort.

– Sen vill vi att man gör relevanta skadeförebyggande åtgärder som vi upplever som verksamma.

Vad innebär det konkret?

– Betesområdet minskar och då måste man vidta någon åtgärd som fungerar. Det finns flera åtgärder att ta till men den åtgärd som är lättast att beräkna i kostnad är foder för att korta ner vinterbetesperioden.

Hur ser du på vindkraft generellt, ska Sverige ha vindkraft? Och var i så fall?

– Ja, men vi ska ha den där strömmen förbrukas, säger Marianne och syftar på södra Sverige samt där de stora industrierna ligger.

Så vindkraft, men inte all vindkraft här?

– Vi behöver inte ha allt i renskötselområdet. Vår sameby drar vårt strå till stacken, jag tycker inte att vi behöver skämmas i vindfrågan, om alla de tillstånd som getts byggs ut kommer vi att ha över 1000 vindkraftverk i vår sameby.

– Jag hoppas verkligen inte att det byggs i den omfattningen.

Medlingsprocessen var ett försök att ömsesidigt komma överens. Men den slutade i oenighet och nu är det OECD själva som ska bedöma Statkrafts agerande. I höst väntas ett yttrande om hur vindkraftbolaget har följt riktlinjerna för multinationella företag.

– Det är för tidigt att säga vad uttalandet kommer att innehålla, säger Hans Petter Graver, ordförande för norska nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Riktlinjerna finns till för att "uppmuntra" multinationella företag att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det finns inga befogenheter att straffa ett företag som inte följer riktlinjerna. Vad som däremot kan ske är att ett företag kan ses som ett etiskt tveksamt investeringsalternativ om de bryter mot riktlinjerna. Det kan till exempel innebära att fondbolag väljer att inte investera pengar i sådana verksamheter.

Gunilla Lundén är kommunikationschef på Statkraft i Sverige. Hon menar att innan OECD lämnat sin rekommendation till hösten är inte processen avslutad.

– Vi har ingen orsak att uttala oss innan rekommendationen kommer.

Samebyn anser att deras levebröd, rennäringen, kan slås ut av Statkrafts vindkraftsutbyggnad, hur ser ni på det?

– Vi har följt alla lagar och regler som finns i Sverige. Det är det vi har att förhålla oss till.

Men hur ser ni på att samebyn har anmält er till OECD?

– Det har vi inga kommentarer till, vi har deltagit frivilligt i processen.

Läs mer:

Kraftbolag kan bryta mot folkrätten

Landets största vindkraftspark byggs på renbetesland

Statkraft: Processen har varit transparent