Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Satsa på ungdomar och föreningsliv

Utredningar visar att meningsfull fritid stärker barn och ungas hälsa och välbefinnande. Idrotten och idrottsförenigarna har en unik dragningskraft på barn och unga och bidrar genom sina aktiviteter till att påtagligt stärka folkhälsan.

Rätt använd kan idrotten förebygga så att barn och unga inte hamnar i miljöer/beteenden där alkohol, narkotika och kriminalitet lurar till ett destruktivt liv.

Vi vet i dag att många unga inom Östersunds kommun far illa och mår dåligt. Den utvecklingen måste stoppas. Ett bra sätt är att genom föreningslivet skapa aktiviteter som engagerar ungdomarna själva och där alla som vill kan vara med.

Mot denna bakgrund är det viktigt att kommunen, som har ett huvudansvar för barn och ungas fritid, satsar resurser på just idrottsföreningarna. Det har kommunfullmäktige (KF) och idrotten genom Östersunds Idrottsråd varit överens om. k ultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag att: ”I syfte att utveckla och stärka idrottens ekonomiska resurser och ungdomsverksamhet, göra en översyn gällande bidragsnormer och hyror.”

Nu finns ett förslag på remiss och svaren ska vara inne senast 15 maj.

Det förslag som kultur- och fritidsnämnden presenterar går stick i stäv med det uppdrag som KF gett nämnden. I stället för att stärka föreningarnas ekonomi så dräneras föreningarna i Östersunds kommun på 800 000–900 000 kronor per år och detta främst genom att hyrorna vid kommunens anläggningar höjs.

Förändringar i aktivitetsbidrag och hyror för barn och ungdomar medför i bästa fall att föreningarnas utfall för den gruppen blir ungefär oförändrad. Detta går dock inte med säkerhet att fastställa eftersom det i utredningen inte redovisas hur mycket respektive förening betalar i hyror.

Denna uppgift har uppenbarligen medvetet utelämnats så att en samlad bedömning inte låter sig göras.

För inte kan det väl vara så att kommunen inte vet hur mycket hyreskostnader de fakturerar olika föreningar? Vidare föreslås att hyrorna ska indexuppräknas varje år medan bidragen ska ligga fast och kunna omförhandlas vart fjärde år. Detta undergräver ytterligare föreningarnas ekonomi.

Förslaget är obegripligt och utredningen bristfällig. Till saken hör att Östersunds kommun redan ligger bland ”bottenkommunerna” när det gäller ekonomiskt bistånd till föreningarna. Enligt en utredning publicerad på RF:s hemsida 2007, låg Östersund på en 233:e plats bland landets 290 kommuner med ett bidrag som motsvarar 52 kronor per invånare. Siffran är för övrigt klart lägst bland länets kommuner.

En ny utredning som följer gällande kommunala styrdokument och där personer med kompetens inom det idrottspolitiska området tillåts medverka, är nu helt nödvändig.

Roland Sundström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel