Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Satsade 5 miljoner på resultatlöst projekt

Det satsades 5 miljoner kronor på att främja de kvinnliga turismföretagen. Efter konferenser på Storhogna högfjällshotell och 2 miljoner kronor till Margaretha Lindbäcks Åtigårn, konstaterades det att projektet inte lett till någon ökad omsättning.

Länsstyrelsen i Jämtlands län och Åtigårn tog gemensamt fram projektet ”Mera reseanledningar”. Förhoppningen med projektet var att stärka den ekonomiska tillväxten i kvinnors företag inom turismnäringen i länet. Att helt enkelt ge mer reseanledningar för turisterna.

Totalt satsades 5 miljoner kronor från Nutek, länsstyrelsen och Södra Jämtlands pastorat. Projektet löpte på under halva 2008 och fram till december 2010. Länsstyrelsen blev projektägare och Margaretha Lindbäck projektledare. Halvvägs in i projektet var det Therese K Zetterman som tog över.

Projektet skulle arbeta nerifrån och upp. Tanken var bland annat att presentera kulturarvet i ny förpackning och ta fram ett antal kvalitetssäkrade produkter. Det handlade exempelvis om nya broschyrer och att lyfta fram företagen på olika hemsidor. Nya affärsplaner skulle också tas fram.

Det bildades fem temagrupper för att dela in företagskvinnorna i mindre grupper som passade deras inriktning. Margaretha Lindbäcks mamma deltog i en grupp och lyftes fram i en broschyr. Samtidigt var hon projektets administratör och fick ut totalt 42 000 kronor i arvoden.

Temagrupperna samlades på konferenser och möten, däribland i Åre. Två stora träffar har också hållits på Storhogna högfjällshotell. Den ena hölls i mars 2009 och där deltog 15 kvinnor, 4 föreläsare och 2 från projektet. Kostnaden för själva konferensen, med lokaler och övernattning, gick på drygt 43 000 kronor. Utöver det tillkom föreläsarnas ersättningar.

De stora utgifterna i projektet har varit konsultarvoden. Totalt fakturerade exempelvis Åtigårn närmare 2 miljoner kronor för uppdrag i projektet. Företaget Zetterman i Hackås hade också en rad fakturor, men inte på så höga belopp. Andra poster som kostade mycket var fotografering, trycksaker, konferenser samt möten. I vissa fall har de deltagande kvinnorna fått ut arvode för förlorad arbetsinkomst när de deltagit i mötena.

Vad uppnådde då projektet? Barnboken "Sommaren med momma" togs fram och även en bok om smakupplevelser i länet. Det trycktes även vykort och sattes upp nya skyltar till pilgrimsleder.

Målet var att minst 140 kvinnor skulle delta i de olika seminarierna och mötena i projektet. I slutrapporten anges att det blev 54 kvinnor som deltog i temagrupperna. Men Margaretha Lindbäck skriver att det ska ha varit med fler kvinnor under seminarierna och mötena. Någon exakt siffra levererar hon inte.

Det har gjorts en skriftlig utvärdering av projektet, dels av en utomstående konsult och dels av Margaretha Lindbäck själv.

I den första delrapporten står det:

”Hittills har projektet inte lett till resultat i form av ökad omsättning, men överlag har deltagarna en förväntan att växa.”

I slutrapporten skriven av en extern konsult är konstaterandet detsamma. Andra saker som lyfts fram är att några av deltagarna tycker att de kan ha övervunnit en del av de hinder de upplevt tidigare. Flera känner sig också mer inspirerade.

Några efterlyser också uthållighet. I rapporten står det:

”En uppfattning som dock framförs är att det saknas fokus på uthållighet, vad händer efter projektets slut?”

I den egna utvärderingen skriver Margaretha Lindbäck:

”Samtidigt upplevs arbetet vara en start på en mer långsiktig process och det krävs mer omfattande insatser för att uppnå riktigt stora förändringar.”

Hon lyfter även fram att det skapats nya företag och jobb, men vilka företag och jobb det är specificeras inte.