Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sättet beslutet tagits på inger inget förtroende

Annons

Jag håller helt med dig om att den allmänna hållningen bör vara att försöka begränsa belastningen i detta område. I ett brev till STF redovisar du naturvårdsenhetens syn på hur transporterna i fjällområdet bör skötas och du uppmanar STF att söka dispensen. I detta brev som är daterat 12 mars ställer du några minimikrav för att kunna pröva en dispensansökan. Dessa uppgifter är mängd, sort och tidpunkt. Du vill ha svar senast 1 maj.

STF lämnar inte de uppgifter om minimikrav som du begärt och de inkommer med ansökan sex månader efter ditt senaste datum!

Du fattar beslut i dispensfrågan ändå! Det har på annat håll framkommit att du denna gång inte frågade samebyn, trots att de har fått uttala sig tidigare när Börje Jonsson sökt.

Börje Jonssons förslag med en STF transport och en tur med turister per dag skulle ha minskat belastningen.

Den dispens som STF får på det bristfälliga underlaget när det gäller turisttransporterna är sådan, att man får sätta in det antal turer som behövs. Detta kommer att innebära en ökning av turer eftersom man inte ska ta tolkande. Din önskan enligt brevet till STF, att minska turerna med motorfordon, delas nog inte av STF. STF annonserar om dessa turer och annonsernas syfte är väl knappast att minska åkandet?

Börje Jonsson och hans släkt har funnits längre som entreprenörer på fjället än både STF och länsstyrelsen varit en del av det. En viktig del av fjället är de som bor närmast, både historiskt och praktiskt, så att minska deras möjlighet att leva där är också en sorts miljöförstöring.

För övrigt hade det väl varit på sin plats, att du redan i mars informerat Börje Jonsson som kört under alla år, att du bett STF söka dispensen så kanske han sluppit lägga en massa pengar på nya investeringar!

Jag står fast vid min ståndpunkt, att detta beslut inte fattats genom samråd och i diskussion med alla inblandade: STF, samerna och de fjällboende. Detta beslut har tagits i ett samråd mellan STF och dig som naturförvaltningschef och det inger inte förtroende!