Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Schaktmassor i fjällen blir domstolsfråga

Det var fel att placera schaktmassor som sedan blev en väg. Det menar kommunen som med ett vite på 50 000 kronor ålägger fastighetsägaren att återställa marken.

En markägare i Bruksvallarna i Härjedalen lät lägga schaktmassor från ett vägbygge för att fylla upp en sänka på en hundra meter lång sträcka. Nu ska mark- och miljödomstolen pröva om det handlar om en väg som byggts utan tillstånd nära kalfjället och måste avlägsnas, enligt kommunens föreläggande. Eller om det handlar om en planenlig hantering av schaktmassor vilken godkänts vid besiktningar, enligt markägarens version.

Det handlar om ett område i Bruksvallarna där en fastighets ägare lät fylla ut en sänka med schakt- och sprängmassor. Enligt överslagsberäkningar är det cirka l 000 m2 sten/tippmaterial som lagts sänkan. Några grannar anser att detta har blivit en 100 meter lång väg vilket strider mot gällande detaljplan. Massorna har placerats på mark som klassas som natur. De får stöd av Härjedalens kommun och även länsstyrelsen som besökt området.

Myndighetsnämnden har förelagt markägaren att vid vite om 50 000 kronor avlägsna de schakt- och sprängmassor som tillkommit samt att återställa marken så att ytan blir liknande den yta som var där innan åtgärden utfördes.

Länsstyrelsen finner att höjdläget har ändrats avsevärt samt att åtgärden saknar marklov.

Markägaren menar att det inte strider mot detaljplanen och säger att de av kommunen utsedda besiktningsmän aldrig påpekat några felaktigheter när det gäller utfyllnaden. Tanken med placeringen av tippen var att utnyttja fyllnadsmaterialet för utjämning av en sänka som tidigare varit svår att ta sig över och på så sätt skapa en länk upp mot fjällen som fastighetsägaren själv kunde utnyttja for skötsel av sina marker ovanför stugområdet, men som i efterhand även har kommit att uppskattas av andra boende som getts ökad möjlighet att nå upp i fjällnaturen.

Frågan blir nu ett ärende vid Mark- och Miljödomstolen.