Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se stafettläkarstoppets möjligheter

Varför hänvisar befintliga läkare till stafettstoppet som orsak till uppsägning? Utifrån det samhällsansvar läkaryrket innebär vore det naturliga att kvarstå i sin tjänst och tillsammans med övrig personal dela ansvaret för en trygg och säker vård.

Annons

Legitimerad personal har ett ansvar gentemot patienten att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och metod.

Följande 21 yrken har legitimation; apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, läkare, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgensjuksköterska, receptarie, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

På hälsocentraler finns vanligtvis sjukgymnast, psykolog, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, läkare och sjuksköterska var och en med olika specialiteter.

Få arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården är reserverade för en specifik yrkeskategori. Exempelvis är inte rätten att ställa diagnos reglerad i någon författning, det är rätten att vidta åtgärder utifrån diagnosen som skiljer olika yrkesutövare åt.

Eftersom få arbetsuppgifter är bundna författningsmässigt till specifika yrkeskategorier, har verksamhetsansvariga stora möjligheter att använda den befintliga personalen på ett mer flexibelt och effektivt sätt.

Oroa inte personer som har kroniska sjukdomar! De patientgrupperna är kända och kommer fortsatt att få adekvat vård, likväl som övriga vårdsökande.

För att upprätthålla en god vård och ha en rimlig arbetsbelastning – anställ fler distriktssköterskor och sjuksköterskor med utbildning inom till exempel diabetes, hjärta, astma och demens!

Kostnaden för den märkliga titeln "stafettläkare" har under många år tillåtits dränera vårdens ekonomi. Den har dessutom accepterats av samhället och tyvärr möjliggjort liknande anställningsförfaranden för fler yrkesgrupper. Var finns yrkesetiken, och är det inom yrkeskåren och samhället en önskvärd utveckling?

För den som är intresserad, gå in på www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-14, där står bland annat att läsa: "Vårdgivaren har att bestämma hur den egna verksamheten skall vara organiserad och att definiera vilka uppgifter varje verksamhet inom den egna organisationen skall ha."

Vidare står där "Med medicinska arbetsuppgifter förstås i denna författning varje åtgärd som den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen med formell kompetens har att utföra direkt eller indirekt i förhållande till patienter i samband med undersökning, diagnostik, vård eller behandling samt till förebyggande av sjukdomar och skador."

Grattis, länets landstingspolitiker, som vågade ta det beslut som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting borde tagit för länge sedan.

Annéa Johansson

Kristina Fluur Hedman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons