Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skogsstyrelsen gör mig som turistidkare kallsvettig

Öppet brev från en oroad läsare om händelserna i västra Jämtland.

Annons

Som turistidkare i Funäsfjällen, en bygd där turismen är den absolut största näringen och arbetsgivaren, men också med aktivt skogsbruk, lantbruk och rennäring, blir jag helt kallsvettig av ledaren Avverkning stoppad på grund av elljusspår publicerad 2 september. Turistnäringen är starkt beroende av förtroendefull samverkan mellan fastighetsägare, renskötsel och myndigheter. Markarrendeavtal är skrivna med förbehåll enligt citat om att upplåtelsen inte får medföra inskränkningar på fastigheten utanför upplåtet område i något avseende, exempelvis med stöd av naturvårds-, plan- eller byggnadslagstiftning. Skulle så bli fallet upphör avtalet omedelbart att gälla utan föregående uppsägning, får inte innebära att pågående eller tillåten markanvändning försvåras, fastighetsägaren har således rätt att korsa spåren eller nyttja körväg varpå spåren är lagda för skogstransporter, utan att bli ersättningsskyldig. Nu vill Skogsstyrelsen stoppa en avverkning längs ett elljusspår, där 700 m avverkning längs spåret av 2500 meter total längd skulle störa längdåkaren eller annan motionär då skog innebär ett särskilt socialt värde och karaktär för elljusspåret som är ett rekreationsområde, så mycket så ett avverkningsstopp är motiverat.

I Funäsfjällen har vi 300 km sammanhängande Nordic ski längdspår, flera elljusspår, 450 km skoterleder, cykelleder, vandringsleder, som alla går på privatmark eller renbetesland. Skoteråkningen är visserligen reglerad utifrån krav från bland annat markägare med tillåten skotertrafik endast på upplåtna betalleder, med få undantag, för att minska skador på skog och mark. Men vi är mycket beroende av att markägarna kan känna tillit till att man inte blir stoppad i sin egen markanvändning på grund av dessa leder. Markarrendeersättningen är lågt satt, då lederna ska kunna underhållas på bästa möjliga sätt genom spårintäkterna, men är en markering på att markerna inte kan tas i anspråk utan ersättning. Det är många hektar sammanlagt det handlar om.

Skogsstyrelsens agerande känns därmed som ett stort hot mot både skogsbruket och vår basnäring turismen, då lederna inte fungerar om någon del av de sammanhängande ledsystemen sägs upp.

Funäsdalens 7 kilometer långa elljusspår har nu en stor avverkningsyta längs spåret. Äntligen har vi motionärer lite mera ljus under skidturen och sol i vindskyddet i kanten av hygget. Jag är själv huvudsakligen sysselsatt i turistbranschen, där ingen gäst har klagat på olika avverkningar som har skett under årens lopp längs lederna. Inte ens en stor avverkning på bägge sidor om Anåfjällsspåret, som ingår i Nordic Skisystemet.

Så snälla, slå inte undan fötterna för vår basnäring turismen, som är så beroende av att mark upplåts till det stora behovet av leder av alla de slag, för att området ska hålla ställningarna som ett attraktivt resmål.

Gör oss inte denna björntjänst! Visa att ni har stort förtroende för skogsägarna som distriktschefen för Skogsstyrelsen Alf Pedersen skrev på ÖP i sin replik på ledarsidan 7 september 2016. Som många uppfattar det nu verkar det som om man verkligen letar efter någon liten anledning till avverkningsstopp, kalkrik mark, någon växt som dessutom kan vara talrik i det området mm, och nu vyn från ett elljusspår.

Marie KlockervoldFöretagare i Funäsdalen