Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skolinspektionen kräver åtgärder i Berg

Bergs kommun har sedan länge stora brister i sitt systematiska kvalitetsarbete inom skolan. Det konstaterar Skolinspektionen som nu kräver att bristerna åtgärdas. Bland annat konstateras att var fjärde pojke lämnar grundskolan i Berg utan godkända betyg i alla ämnen.

Vid den senast genomförda inspektionen konstaterades att brister som påpekades redan vid den tillsyn som gjordes 2007 ännu inte åtgärdats.

– Ansvariga i Bergs kommun måste nu se till att det görs sammanställningar och analyser av måluppfyllelse och kunskapsresultat på både skolnivå och kommunövergripande nivå. Det är en nödvändig grund för att kunna säkerställa en likvärdig utbildning där fler elever når målen och därmed blir behöriga till fortsatta studier, säger Ulrika Svedmark, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Förutom att tillsynen visat att i snitt var fjärde pojke och var femte flicka inte klarar godkänt i alla ämnen, fastslår Skolinspektionen också att det råder stora skillnader i kunskapsresultat mellan kommunens olika skolor.

När det gäller elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 var det i fjol 200,3, alltså betydligt lägre än rikssnittets 213,1.

– Kunskapsnivån i grundskolan i Berg ligger under riksgenomsnittet. Andelen elever som når minimikraven i alla ämnen i årskurs 9 har de senaste åren haft en fallande trend. Tillsynen visar att huvudmannen inte i tillräcklig omfattning följer upp och analyserar kunskapsresultaten i alla ämnen i grundskolan, konstaterar Skolinspektionen som nu förelägger kommunen att senast 15 oktober åtgärda de påtalade bristerna.

Förutom det övergripande kvalitetsarbetet gäller det brister som bland annat rör elever i behov av särskilt stöd samt utländska elever.

– Av skolbeslut framgår att alla elever i grundskolan inte får det särskilda stöd de har rätt till, konstaterar Skolinspektionen.

– Resultaten i grundskolan indikerar att kommunen inte lyckas ge gruppen elever med utländsk bakgrund samma förutsättningar att nå kunskapskraven som elever med svensk bakgrund, påpekas vidare i tillsynen.

Även när det gäller särskolan finns brister som måste åtgärdas. Bland annat måste utredningar finnas som uppfyller skollagens krav.