Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skydd för natur, renskötsel och friluftsliv ligger bakom beslutet om transporter till Sylarna

Området ska hållas så fritt som möjligt från motorfordonstrafik. Det framgår av en mängd ställningstaganden ända sedan 1970-talet, som bland annat medfört starka begränsningar för snöskoter. Avsaknaden av skotertrafik och förekomsten av statliga leder, vilka förbinder STF:s anläggningar där det går att övernatta, innebär att området är ett unikt friluftsområde för Sverige.

Själva huvudsyftet med lederna och STF:s anläggningar är turskidåkning och vandring, varför intresset att bedriva persontrafik måste få stå tillbaka. Inte heller ett behov av ökad lönsamhet för STF vid Sylstationen kan motivera ökad persontrafik.

Länsstyrelsens anser att transport av förnödenheter och sopor kan medges och även viss persontrafik om allt samordnas till samma vesseltur. Tyvärr har material- och persontransporterna på senare år bedrivits utan bra samordning och dessutom har persontrafiken med snöskoter efter beställning ökat. Om det är STF, Enafors Taxi eller allmänheten som drivit på denna utveckling kan få vara osagt och även länsstyrelsen har genom tillståndsgivningen ett ansvar. Trafiken har dock utvecklats så att länsstyrelsen har funnit en förändring som nödvändig.

Glädjande är förståelsen för att trafiken måste begränsas av hänsyn till naturvården och friluftslivet. Tyvärr är behovet att bedriva enbart persontrafik till Sylarna oförenligt med denna begränsning. Att detta drabbar Enafors Taxi är olyckligt, men ingen överraskning eftersom frågan varit aktuell sedan över ett år. Länsstyrelsen kräver att Svenska Turistföreningen ska samordna person- och materialtransporterna till ett minimum, men kan inte styra valet av entreprenör. För närvarande är det en lokal entreprenör som samordnar transporterna på uppdrag av STF. Beslutet för 2009 innebär att STF är verksamhetsutövare och tillståndshavare för all trafik på bland annat sträckan mellan Storulvån och Sylarna. Ett annat synsätt är inte rimligt eftersom behovet av transporter beror helt på STF:s verksamhet vid Sylarna, det vill säga trafik med motordrivna fordon skulle inte alls få förekomma om inte Sylstationen fanns.

Länsstyrelsen bedömer att de nya villkoren kommer att minska motorfordonstrafiken mellan Storulvån och Sylarna avsevärt. Det verkliga resultatet kommer att följas upp och ligga till grund för utformningen av den framtida trafiken. Länsstyrelsen hävdar att verksamheten i detta fjällområde har turåkning och vandring som huvudsyfte. Motorbunden persontrafik är inte en lämplig affärsidé och förutsätter att även STF har denna inriktning på verksamheten.