Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sonfjället ska heta Sånfjället

Trots att kommunen och de flesta i Härjedalen väljer att stava Sånfjället med bokstaven o blir det ingen ändring på den officiella stavningen.

Lantmäteriets ortnamnssektion nobbar Härjedalen kommuns önskemål att Sånfjället ska stavningsändras till Sonfjället. Beslutet togs i fredags vilket innebär att kommunen, som andra statliga och kommunala instanser måste rätta sig till den officiella stavningen.

– Men de har möjlighet att överklaga beslutet. Vi har inte hittat någon självklar förklaring till stavningen, men med det underlag som vi nu har anser vi inte att vi ska ändra stavningen, säger chefen för Ortnamnssektionen Annette C Torensjö.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) har yttrat sig. Båda kan tänka sig en stavningsändring.

RAÄ menar att en sammanvägning av de fakta som undersökningen frambringar ger vid handen att den 1919 för kartproduktion godkända namnformen Sånfjället varken lokalt eller på riksnivå har vunnit tillräckligt stark hävd för att den utan tvekan ska kunna rangordnas före formen Sonfjället som har stark lokal hävd, och ännu i sen tid använts parallellt med den nya formen på nationell nivå, till och med av statliga myndigheter åtminstone i deras publika verksamhet.

RAÄ:s bedömning är att det här rör sig om en svår balansgång, men eftersom ett val måste träffas vill RAÄ i detta fall ge den lokala hävden företräde. RAÄ tillstyrkte kommunens begäran om en stavningsändring.

SOFI skriver att myndigheten och dess föregångare vid tre tidigare tillfällen uttalat sig om namnet, och förordat den idag gällande stavningen Sånfjället.

SOFI anser emellertid att det är olyckligt och olämpligt att ha två konkurrerande stavningar av samma namn, och vill därför inte motsätta sig den önskade ändringen, om man därmed kan få en enhetlig stavning, något som också hör till god ortnamnssed.

Lantmäteriet menar att den nu fastställda stavningen med -å- är vald utifrån att den ger det närmast riktiga läsuttalet för namnet. En av de grundläggande principerna inom namnvården betonar att ett ortnamn inte bör stavningsändras om det föreligger osäkerhet om vilka ord namnet innehåller.

Lantmäteriet konstaterar att det finns två parallella hävder, en lokal och en officiell. Dessa båda har existerat sida vid sida under en lång tid. Namnet Sånfjället är välkänt såväl nationellt som internationellt. Av denna anledning, tillmäts vanligen den lokala stavningshävden mindre vikt än den officiella.

Mot bakgrund av att hävden är tvetydig, namnets härledning inte klarlagd samt att det lokala uttalet är oförändrat anser Lantmäteriet att en stavningsändring av namnet Sånfjället inte är förenlig med god ortnamnssed.