Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stafettläkarstopp kan leda till ökat tryck på akuten

/
  • Anita Secher (chef för akutområdet), Ingela Gillberg (enhetschef, akuten) och Christina Larsson (enhetschef, akuten) tror att trycket ökar ytterligare på akuten när stafettläkarna på hälsocentralerna försvinner. Men de poängterar att de allvarligt sjuka kommer att få hjälp i tid även framöver.

Stafettläkarstoppet på hälso­centralerna kommer troligen att öka trycket på akuten på Östersunds sjukhus.

Annons

Längre väntetider och sämre tillgänglighet via telefon är sannolika konsekvenser på hälsocentralerna i Östersund när stafettläkarstoppet träder i kraft 1 juni. Det kan få följdverkningar även på akutmottagningen.

– Vi har ett högt tryck på akuten redan i dag och vi har vissa farhågor för hur det ska bli. Vi misstänker att det blir ett ökat inflöde, säger Anita Secher, chef för akutområdet.

Primärvården har en lägre bemanning på somrarna och det kanske blir först till hösten som effekterna av stafettstoppet kommer att visa sig på akuten. Än så länge går det inte att göra någon detaljplanering. Beslutet om stafettläkarstopp är nytt och alla risker och konsekvenser är inte utredda ännu.

– Frågan är om det blir ett fåtal eller många patienter som kommer hit. Det är svårt för oss att bemanna upp, vi måste få lite mer information från primärvården innan vi kan vidta några åtgärder. Blir det ett ökat tryck så får vi lösa det med kort varsel.

Anita Secher och två av enhetscheferna på akuten, Ingela Gillberg och Christina Larsson, återkommer gång på gång till att det inte ska bli längre väntetider för patienter som verkligen har ett akut behov av hjälp.

– De som är allvarligt sjuka kommer att få hjälp i rätt tid, säger Christina Larsson.

För patienter som däremot inte är akut sjuka kan det bli längre väntetider. Sedan en tid finns en grupp som arbetar med att förbättra informationen till patienter som sitter på akuten och väntar. Förhoppningen är att förståelsen för väntetiderna ska öka om man får bättre information om vad det beror på.

– Sitter man i väntrummet ser man inte att det kommer in ambulanser till exempel. Som människa är det lättare att vänta om man får information.

Trycket på akutmottagningen har ökat stadigt de senaste åren.

– Jag tror inte att det finns något svar på vad det beror på. Det ser likadant ut i hela landet, säger Ingela Gillberg.

– Yngre personer kräver vård snabbare, de finner sig inte i att vänta, säger Anita Secher.

Akutmottagningen Östersunds sjukhus

År/Antal besök (inklusive distriktsläkarjouren)

2012/38 357

2011/36 629

2010/35 555

Källa: Jämtlands läns landsting

Annons