Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stärk välfärdens kvalitetskontroll

Den senaste tiden har flera händelser visat att kvalitetskontrollen inom välfärdstjänsterna måste bli bättre. Näringslivets organisationer har varit pådrivande när det gäller valfrihetsreformerna. Därför har vi ett särskilt ansvar för att medverka i en konstruktiv diskussion om hur brister ska kunna avhjälpas.

Annons

De senaste 20 åren har den enskildes möjlighet att välja och ställa krav inom välfärden ökat. Inom skolan och primärvården är kundnöjdheten högre i de privata verksamheterna och utvärderingar har även visat på många andra fördelar. Samtidigt finns det brister som måste åtgärdas så att fördelarna med ett nytt välfärdssystem kommer alla medborgare till del:

Det har ofta saknats tillgång till tillräckligt pålitliga och rättvisande kvalitetsmått. Det gäller inom vård, omsorg och skola, både offentlig egen verksamhet och hos företagen inom välfärdssektorn.

Kvaliteten varierar stort när det gäller utformning av upphandlingar, ersättningssystem och kvalitetskontroll. Landsting och kommuner måste bli betydligt bättre på att följa upp detta.

Konkurrensutsättning har ofta gjorts utan vetenskaplig utvärdering. En av de viktigaste åtgärderna nu är att stärka kvalitetskontrollen. Det finns flera förbättringsområden:

Aktörer som vill verka på dessa marknader ska granskas noggrant vad gäller kompetens och ekonomisk styrka.

När verksamheten kommit i gång måste uppföljning, utvärdering och tillsyn vara effektiv. 

Verksamheter, privata såväl som kommunala som inte håller måttet ska kunna stängas med kort varsel. 

Informationen till brukarna måste bli bättre. Det behövs nationella, användarvänliga webbplatser som visar utförd kvalitet hos samtliga utförare så att medborgarna kan göra informerade val. 

Kvalitetsmåtten ska vara tillförlitliga och rättvisande. 

God kvalitet inom skolan, vården och omsorgen är det viktigaste, oberoende av vem som driver verksamheten. I dag fungerar inte samhällets kontroll och uppföljning tillräckligt väl. Medborgarna måste kunna känna trygghet – oavsett vilken utförare de väljer i den offentligt finansierade välfärden.

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor Svenskt Näringsliv
Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel