Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stoppa vindkraften nu!

nu mera el än vi förbrukar och har således elöverskott. Kärnkraften väntas kunna öka sin produktion med 11 TWh, vilket är fem gånger så mycket som vindkraften producerar.

Ändå fortsätter utbyggnaden av vindkraften, finansierad med skattepengar, som sedan producerar el som är subventionerad med skatt på annan el. Denna el exporteras sedan till ett marknadspris som är lägre än produktionskostnaden. Sverige bjuder alltså grannländerna på billig vindkraft som debiteras din elräkning. (Källa: SR P1-morgon).

tämligen misslyckad. Just i dag producerar den bara 3 procent av installerad effekt, ynka 18 MW. Det är som att köpa en dyr bil och sedan bara kunna köra den på ettans växel.

Flera länder i vår närhet planerar att bygga kärnreaktorer, bland andra Finland, Estland, Vitryssland, Ungern, Schweiz, Frankrike och Storbritannien.

De länder som beslutat avveckla sin kärnkraft – Sverige, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Belgien och Italien – har vänt på klacken eller överväger allvarligt att göra det.

Jag tror, att kärnkraften blir huvudalternativet i ett par hundra år till. Då bör solceller eller fusionskraft fått ett tekniskt och ekonomiskt genombrott.

Det är stora skillnader mellan att skrota vattenkraften och att bygga ut vattenkraften. Det enda säkra är att vattnet rinner nedströms men det räcker inte för Olaus då det inte finns några vårfloder. Till och med Döda Fallet är torrlagt. Tänk att vattenkraften är en sådan miljöbov och att uranbrytning och kärnkraftverk är det enda alternativet.

Nu ska vi övergå till lågenergilampor som tur är för elkomsumtionen fast de blir ändå dyrare att använda och då har inte hänsyn tagits till om det ska hanteras som kärnavfall.

Vilken tur att det inte blåser när det är så kallt men nu till veckan blåser det fem–sex meter per sekund. Det blåser lika överallt. Ett par hundra mil mellan norra och södra landet gör ingen skillnad. Om man skulle dra någon slutsats om hur verkningsfulla vindkraftverken är en speciell dag eller vecka då kan det bli hur tokigt som helst. Långsiktighet är nog att föredra, det sa alltid en gammal före detta skogarbetare

har förstört mycket av Sveriges ursprungliga miljö. Älvarna ser helt annorlunda ut i dag än på 1940-talet. Harr och öring har minskat kraftigt. Ålen håller på att utrotas, då den slås sönder i kraftverkens turbiner.

Men värst är Östersjöns förvandling till impediment. Nu har det döda bottnarna en utbredning som är större än Danmarks yta. En fördubbling av ytan sker vart tionde år.

Östersjön har 70 procent av världshavens döda bottnar.

Förklaringen i korthet. Fram till 1950-talet var det inget problem, för vinterstormarna tryckte in tillräckligt med syresatt saltvatten genom Stora- och lilla Bält samt Öresund. Men då vattenkraften blev fullt utbyggd i Sverige släpptes vattnet från kraftverksdammarna ut i Östersjön på vintern samtidigt som stormarna brukar komma. Detta vatten har så starkt flöde, att det krävs cyklonstyrka hos stormarna för att trycka in syresatt saltvatten från Nordsjön in i Östersjöbäckenet. Salthalten har därför efterhand minskat i Östersjön. Torsken kräver en salthalt på 12 promille för att äggen ska utvecklas. Torskrommen läggs fritt i havsvattnet och sjunker tills optimal salthalt nås. Dessa salthalter återfinns tyvärr allt oftare på bottnar som saknar syre, varför äggen dör. Då torsken dör ut, ökar skarpsillen. Den äter djurplankton som lever på växtplankton. På så sätt påskyndas förloppet. Östersjön blir en kloak.

Och allt är vattenkraftens fel.

Kraftigt utbyggd kärnkraft, uranbrytning och egen anrikning av uranbränslet rycker allt närmare svenskarna. Och myter dör.