Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stora besparingar i Östersunds kommun – här är frågorna som läsarna ville ha svar på

När nyheten kom om att det kommer att krävas besparingar på 150 miljoner kronor redan före februari, ställde läsarna många frågor. Här är några av dem:

Prognoserna om kommande skatteintäkter flaggar för att de ökande intäkterna inte blir så stora som man tidigare trott.

Detta kommunicerade kommunledningen i Östersunds kommun förra veckan med att utgifter på 150 miljoner kronor behöver kapas före ingången av 2018, varav 27 miljoner kronor bör märkas redan under 2017.

ÖP har sammanställt de frågor som läsarna skickade in. Några av svaren är länkade till kommunens hemsida där det finns frågor och svar. Den som svarar är Unto Järvirova, biträdande kommundirektör och ansvarig för ekonomin.

Att det kommer in för lite pengar är ju tydligt, men vad är det som kostar mer? Vari ligger ökade kostnader?

Svar: Konjunkturen viker och vi har inte sparat pengar i goda tider i så kallad buffert. Därför finns det inte pengar ”att ta av".

De goda resultaten tidigare år har givetvis stärkt kommunens eget kapital och gjort att vi de senaste åren kunnat betala våra investeringar med egna medel –d v s utan att behöva låna pengar av banken. Vi har med andra ord inte sparat pengarna på hög. Vi har också haft engångsintäkter under några år som stärkt upp resultatet. Exempelvis AFA-pengar –återbetalning av för höga avgifter till sjukförsäkringen samt försäljningar av tillgångar. Vi ser i dag inte några sådana återbetalningar som kan hjälpa till att stärka budgetarna. De goda resultaten har också gjort att nämnderna i sina budgetar 2016 och 2017 fått sina behov av satsningar tillgodosedda utöver kompensation för sedvanliga uppräkningar för exempelvis löner och inflation.

Med en ökande befolkning borde väl intäkterna till kommunen öka i både skatter och utjämningsbidrag från staten, så hur hänger detta ihop?

Svar: Ökad befokning innebär också ökade kostnader i vår verksamhet, fler barn, elever och äldre betyder investeringar i fler förskolor, skolor och äldreboenden. Fler förskolor, skolor och äldreboenden innebär fler anställda, vilket innebär ökade kostnader. Givetvis ska kostnader för tillväxt hanteras på effektivast möjliga sätt för att minimera behoven av besparingar,effektiviseringar och avgiftsjusteringar.

Är det fortfarande aktuellt att ta in 200 fler nyanlända än vad kommunen har blivit tilldelad och vad är kostnaden för det?

Svar: Östersund vill växa med minst 300 invånare om året. Vi kategoriserar inte människor på det sättet som efterfrågas. Generellt kan man säga att det avgörande för kommunens ekonomi är hur snabbt människor kommer i arbete efter exempelvis utbildning.

Stoppas renoveringen av kommunhuset nu och kan Palmcrantzskolan vara ett bra permanent alternativ som kommunhus?

Svar: Palmcrantzskolan finns med i kommunens investeringsplan som skola. Idag betalar kommunen ca 17 miljoner kronor per år för hyra av externa lokaler - dvs lokaler som ägs av andra än kommunen. En renovering eller nybyggnation möjliggör en minskning/-eliminering av de externa hyrorna,vilket innebär att investeringen är lönsam från dag 1.

Det var inte länge sedan politiker och administration skröt över Östersunds goda ekonomi, vad har hänt?

Svar: Eftersom vi har haft goda resultat tidigare år har vi lagt ut satsningar i kommande budgetar. Vi satsade til lexempel halva resultatet från 2015 på åtgärder inom kärnverksamheterna inför 2017 och nämnderna fick de tillskott de tyckte att de hade behov av. Nu har vi en konjunktur som håller på att försvagas och som gör att resultatet för 2018 kommer att hamna på minus om vi inte vidtar åtgärder.

Här finns fler frågor och svar på kommunens egen hemsida. Dock talas det om besparingar och avgiftshöjningar som ännu inte behandlats politiskt. Till slut är det en politisk fråga hur ekonomin saneras.

Läs också: Från noll till 150 miljoner på två månader – därför måste Östersund chockspara