Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stora skillnader inom länets missbruksvård

Det finns stora variationer i kvaliteten inom missbruks- och beroendevården i Sverige. Framför allt brister det i kommunernas uppföljning av de egna verksamheterna och Jämtlands län är inget undantag.

Annons

Uppemot 100 000 personer har allvarliga missbruks- och beroendeproblem och får idag vård och stöd av samhället. Men missbruks- och beroendevården är långtifrån jämlik i Sverige. Det visar de öppna jämförelser för 2011 som Socialstyrelsen har tagit fram. De bygger på uppgifter som kommunerna själva har lämnat in och 75 procent av landets kommuner har svarat på enkäten.

Syftet med de öppna jämförelserna inom missbruks- och beroendevården är att uppgifterna ska kunna användas som stöd för politiker, verksamhetschefer och övrig personal i det viktiga arbetet med att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Men tanken är också att klienter, patienter och anhöriga ska kunna hitta relevant information.

De öppna jämförelserna för 2011 visar att det finns stora brister i kommunernas verksamhetsuppföljningar, vilket försvårar möjligheten att utveckla och förbättra kvaliteten på missbruks- och beroendevården.

Bara 38 procent av landets kommuner har aktivt gjort undersökningar för att se hur klienterna upplever och uppfattar den vård de erbjuds. Vidare har endast 34 procent mätt hur lång tid det tar att göra en socialtjänstutredning inom missbruks- och beroendevården.

Det finns även stora skillnader inom länen. I Jämtlands län uppger till exempel tre av sex kommuner som svarat på enkäten – Berg, Härjedalen och Ragunda – att man under 2010 har gjort en bedömning av hur väl missbruks- och beroendevården stämmer överens med klientgruppernas behov.

Socialstyrelsen har även frågat om kommunerna använder sig av klagomål från klienterna för att utveckla verksamheterna. Positivt är att 4 av 6 kommuner i Jämtland som svarat på enkäten uppger att de aktivt sammanställer synpunkter och klagomål och har det som underlag i utvecklingsarbetet.

Socialstyrelsen bidrar genom sitt arbete på flera olika sätt för att utjämna de stora skillnaderna i kvaliteten inom missbruks- och beroendevården. Förutom öppna jämförelser kommer myndighetens tillsyn i allt högre grad än tidigare att granska hur vårdgivare och huvudmän arbetar för att säkra kvaliteten i sina verksamheter, något som de är skyldiga att göra.

Under året har Socialstyrelsen även inlett arbetet med att revidera sina Nationella riklinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna ger vägledning för personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i arbetet med att stödja patienter med missbruksproblem.

Men det är viktigt att även andra aktörer – kommuner, landsting och intresseorganisationer – aktivt arbetar för en mer jämlik missbruks- och beroendevård. Att kvaliteten varierar så pass kraftigt mellan olika delar av landet som den gör idag, är inte acceptabelt.

Petra Otterblad Olausson, avdelningschef Socialstyrelsen

Ann-Britt Thulin, projektledare, Socialstyrelsen

Fotnot: Åre och Östersund har inte svarat på Socialstyrelsens enkät. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2011 publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel