Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Störst risk för skred i Åre

I Jämtland är det fjällregionen som kan förvänta sig störst ökning av nederbörd och antalet dagar med extrem nederbörd i framtiden. Det framgår av länsstyrelsens rapport Ras och skred utifrån ett förändrat klimat. En ökad nederbörd kan påverka Åre negativt, med större risker för svåra slamströmmar och skred.

Det framgår av länsstyrelsens rapport Ras och skred utifrån ett förändrat klimat. Utredning går igenom de effekter det förändrade klimatet har på risken för ras och skred i Jämtlands län och är ett led i länets arbete med klimatanpassningsfrågor. Resultatet ska fungera som ett underlag för beslutsfattare.

Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men även på hur väl förberett samhället är på att möta förändringen. Nederbördsmängd väntas öka under alla årstider, utom under sommaren. Störst väntas ökningen bli under vintern. Det förändrade klimatet kommer att påverka risken för ras och skred i länet.

Av de olika förändringar som klimatscenarierna förutspår är det ökningen av nederbörd, avrinning och intensiva regn som har störst betydelse för risken för ras, skred och slamströmmar. ´

I Jämtland förväntas störst ökning av nederbörden och störst ökning av antalet dagar med skyfall i fjällregionen. Detta ökar risken för slamströmmar eftersom det också är i fjällregionerna som det lutar mest och här är morän den vanligaste jordarten. I övriga länet lutar oftast terrängen för lite för att risken för slamströmmar ska öka väsentligt.

Slamströmmar har varit ett återkommande problem i Åre, där det både lutar och regnar mycket. När skogar huggs ned för att anlägga skidbackar kan bostäder och vägar hamna i vägen för slamströmmarna.

För övrigt i länet ligger endast små arealer under högsta kustlinjen med marina finsediment, som är mer skredkänsliga och ravinbildande än grövre sediment. De delar av Jämtland som ligger under högsta kustlinjen är i Ragunda kommun i Indalsälvens dalgång upp till Midskog och i Strömsunds kommun i Fjällsjöälvens dalgång upp till Rossön. Ragunda kommun har också drabbats av tappningskatastrofen då Vildhussen tömde Ragundasjön. Området kring gamla Ragundasjön har fortfarande stabilitetsproblem på grund av katastrofen för drygt 200 år sedan. Till kommunens problembild ska också tilläggas vattenkraftsutbyggnadens påverkan på stabiliteten i älvdalen.