Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svensk barnfattigdom är tyvärr ett faktum

Existerar barnfattigdom i Sverige? Många vill inte tillstå det utan pekar

på att riktig fattigdom endast existerar i tredje världen.

Tyvärr är verkligheten en annan.

Reflektera över följande påstående riktat till svenska lärare: Nej, ni kan inte begära högre löner för en lärare i Bangladesh tjänar mycket mindre, där kan vi tala om behov av löneökningar.

Men när det gäller barnfattigdom kan man tydligen göra sådana kopplingar.

I Sverige lever 220 000 barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vi vet att barn som lever i fattigdom riskerar att hamna i ett socialt utanförskap. De löper större risk att drabbas av sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och riskerar också att i större utsträckning bli utsatta för mobbning och diskriminering i skolan. Fritidsaktiviteter kostar pengar och det är ofta en utgift som dessa familjer inte har råd med.

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen arbetar i Sverige för att denna rättighet ska bli verklighet för alla barn. Vi har kopplat det till Barnkonventionens andra artikel som säkerställer att inget barn ska diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars sociala status. Samt att staten ska säkerställa att alla rättigheter uppfylls till det yttersta av landets tillgängliga resurser.

Inte bara Rädda Barnen har uppmärksammat barnfattigdomen i Sverige. Även FN:s barnrättskommitté har uttalat sin oro för att barn lever i fattigdom i Sverige. De rekommenderar regeringen att vidta åtgärder för att minska de kommunala skillnaderna och att anta en nationell handlingsplan mot barnfattigdom.

Rädda Barnen uppmanar politiker att förbättra situationen för dessa barn med några konkreta åtgärder:

På statlig nivå:

Att det på nationell nivå tas fram en handlingsplan

att regeringen gör en översyn av de sociala skyddssystem som finns ur barnrättsperspektiv

På kommunal nivå:

Inga avgifter i skolan.

Säkerställ kostnader för barns fritidsaktiviteter i försörjningsstödet.

Lärarledd läxhjälp för elever.

Förhindra att barnfamiljer vräks.

Inför meningsfulla och avgiftsfria fritidsaktiviteter på lov

Se till att det finns fritidsgårdar.

Gör barnkonsekvensanalyser i politiska beslut.

Rädda Barnen har uppmärksammat barnfattigdomen i Sverige sedan 2002. I snart ett decennium har olika regeringar haft chansen att åtgärda problemet. Men inga konkreta åtgärder har ännu presenterats.

Rädda Barnen kräver att regeringen tar frågan på allvar nu – för barnens skull.

Åsa Olofsson, Rädda Barnens distrikt i Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel