Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenska folket vacklar – en debatt om hälsa, rökning och övervikt

/

Annons

n Efter ett besök i England kan jag se folkets hälsa försämras och samma utveckling finns i Sverige. Människor är överviktiga och röker, med en vacklande gångstil och hälsa. Överviktiga rökande föräldrar har tjocka orörliga barn. Arvet är troligen både genetiskt och socialt.

Detta kommer att ge upphov ett nytt klassamhälle, där de överviktiga och rökande människorna inte förmår arbeta till normal pensionsålder, men de friska måste arbeta mer och till högre ålder och betala mera i skatt för att försörja den större andelen arbetsoförmögna. Detta kommer i längden inte att fungera eller accepteras i samhället.

Samhället kan naturligtvis inte styra människors liv, men en hälsosam livsstil bör premieras: den som lever sunt med få sjukdagar bör exempelvis få mer semester och högre pension. För personer med ohälsosamt liv satsas det i stället på utbildning i tobaksavvänjning och viktnedgång. Andra åtgärder är naturligtvis att förbjuda tobak. Höjda priser på bensin och bussbiljetter för att främja mera cyklande och gång, och det är dessutom bra för miljön.

n Pensionen blir lägre för sjukskrivna redan i dag. Ganska logiskt. Förbjud inte tobak men punkbeskatta så att sjukdomar och samhällsekonomisk påverkan täcks av skatten.

En annan synpunkt avseende övervikt. Den uppstår ofta när medelålders människor skaffar barn, är mitt i karriären och ska vara som mest produktiv på samtliga plan. Visst handlar det om vad man prioriterar för sin tid på dygnet. Men tid med familjen ligger högre än motion. Och när arbete tar så stor del av dygnet minskar möjligheterna ännu mer.

n Punktbeskatta tobak? Så hög skatt finns inte! Men det går ju inte att punktbeskatta bort sjukdomarna som tobaken orsakar, och att finansiera vården för sjukdomarna med punktskatt är ju inte precis samma sak som friskvård. Det är konsumtionen som måste upphöra, inte sjukdomarna som ska vårdas. De flesta sjukdomar som tobak orsakar kan inte botas.

Jag håller inte med att övervikt orsakas av barn och karriär, jag menar att orsaken, som alltid, är för lite fysisk aktivitet och för mycket mat.

n Du ringar in något viktigt här Brainman. Hur det så kallade klassamhället i mångt och mycket är självskapat. Om man i stället för att satsa på sig själv och sin familj medelst god kosthållning, goda levnadsvanor och frisksportande satsar på feta halvfabrikat, billig korv, för mycket sprit, för mycket tobak, för mycket tv-spelade och häckande framför tv/internetskärmen) så hamnar man i samhällets B-lag. Helt självförvållat alltså.

Hamnar man sedan i arbetslöshet så får man inget nytt jobb då ingen arbetsgivare vill anställa feta rökare. Nä, solen skiner så nu jag slänger upp kajaken på biltaket och tar mig ett par timmar ute på sjön! Man vill ju passa på att njuta av solen och träna lite samtidigt och samtidigt hålla sig borta från det självförvållade utanförskapet.

n Tobaken är redan punktbeskattad i så hög grad att jag vågar påstå att rökarnas sjukvård är betald. Ett paket cigaretter beskattas med cirka 20–30 kronor per paket beroende på vilket märke det gäller. Multiplicera med antal rökta paket per år. Det blir en massa skattepengar som måste tas någon annanstans ifrån om alla slutar röka. Detta gäller även alkohol.

Det märkliga är väl att staten tillhandahåller en så farlig produkt som tobak men kanske ändå inte för det är en bra mjölkkossa fast jag kallar det dubbelmoral. Staten har inte råd att avstå från skatteinkomsterna. På alla arbetsplatser som jag har varit under åtskilliga år så har alltid rökarna haft en lägre sjukfrånvaro än icke-rökarna. Vad beror det på?

Därmed inte sagt att jag anser att rökning är bra, tvärtom, men den som i dag med all den information som finns börjar röka, kan med ett snällt ord kallas ”dum i kvadrat”. Tvivlar på att någon någonsin kommer att hitta förklaringen till att vissa missköter sin hälsa så mycket det bara går och ändå lever över 90 år och andra äter sunt, motionerar, varken röker eller använder alkohol men trots detta dör i ganska unga år.

n Oh nej, tobaksskatten täcker långt ifrån samhällets kostnader. Tobaken beräknas kosta cirka 26 miljarder per år och skatten ger inkomster på 10. Tre gånger så hög skatt skulle alltså jämna ut ekonomin för samhället. Men den som får lungcancer på grund av passiv rökning har inte så mycket tröst av dessa siffror.

Som jag redan skrivit så är de flesta sjukdomar som rökning orsakar obotliga. Kostnadstäckning för vård är inte samma sak som folkhälsa! På de arbetsplatser jag varit på har rökare haft mer sjukfrånvaro, längre sjukdomar och mer komplicerad vård, vilket stämmer väl med tillgänglig statistik. Flera jag känner har slutat röka på grund av sjukdom. Vissa har slutat arbeta. Men nuförtiden finns det inte många rökare kvar på arbetsplatserna.

Till skillnad mot exempelvis bensinskatten så behöver inte staten ta igen uteblivna skatteintäkter på tobak någon annanstans om skattebasen minskar, eftersom tobaken är en nettokostnad. Det finns alltså bara vinster om tobaken försvinner. Tobak har över huvud taget inga positiva effekter för någon människa. Alla förstår att tobak kommer att försvinna, frågan är bara hur fort det går.

Min stora fundering är denna: Narkotika är olagligt, trots detta satsas en enorm stor summa på att narkomaner ska bli drogfria i form av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och så vidare. Alkohol tillhandahålls av staten och även där satsas pengar på behandling. Tobak tillhandahålls av staten, är starkt beroendeframkallande men ändock finns bara öppenvård att tillgå för de som vill bli rökfria. Det är svårare att avgifta en nikotinist än en herionist. Då måste staten ha starka skäl till att vilja ha rökarna kvar. Vilka är de om de inte är ekonomiska?

I beräkningen för samhällets kostnader ingår inte passiv rökning och plötslig spädbarnsdöd. Rökning är en stor kostnad för samhället oavsett hur man räknar. Tobaken har inga positiva effekter för någon människa. Den enda förklaringen till att tobaken inte förbjuds måste vara väljarsiffror. Politiskt självmord att förbjuda.

Mer läsning

Annons