Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sverige måste få en folkhälsolag

Miljöpartiet ser behovet av en kraftig satsning inom vården som berör personal, utbildning och struktur.

Det är dags att Sverige får en folkhälsolag. Ett konkret lagstadgat ansvar behövs för att folkhälsopolitiken ska ta fart på den nationella, kommunala och regionala nivån. 

Under de kommande fyra åren vill MP också satsa 1 100 miljoner kronor på sociala investeringsfonder, som kommunerna kan söka pengar ifrån. Genom att satsa på sjukdomsförebyggande åtgärder i tidigt skede kan samhället använda resurserna på ett effektivt sätt. I grunden handlar det om specifika och riktade insatser mot särskilt utsatta individer eller grupper. 

MP vill även införa en hälsomiljard till landsting som har ambition att arbeta hälsofrämjande och långsiktigt för att minska köer och öka tillgänglighet i vården. Avsikten är att ge ett stöd till en omställning för en mer hälsofrämjande vård. 

Landsting och regioner ska kunna ansöka om att få ta del av hälsomiljarden. I ansökan ska landstinget beskriva vilka metoder som avses användas eller utvecklas i syfte att uppnå ökad folkhälsa och därmed korta väntetiden till besök och operationer. Arbetet ska vara evidensbaserat, eller bygga på nationell eller internationella erfarenheter med goda resultat.

Landstingens ekonomiska förutsättningar är varierande, så varierande att det inte går att säga att vården i landet sker på lika villkor oavsett var den utförs.  

Problemen att rekrytera och behålla ny personal är mycket stora. Många landsting har höga kostnader för inhyrd personal. Det är bland annat brist på specialistsjuksköterskor.

Utöver fler läkarutbildningsplatser kompletterar vi med ett pilotprojekt för nytt sätt att utbilda specialistsjuksköterskor. 

Vi vill under två år inrätta ett pilotprojekt över landet som bygger på ett förslag från Vårdförbundet. Utbildning till specialistsjuksköterska ska kunna ske inom ramen för en anställning, genom så kallade utbildningsanställningar med avtalsenlig lön, parallellt som teoretisk utbildning ges av universitet eller högskola.

Vi vill pröva detta inom området psykiatri, vård av äldre och glesbygdsmedicin. På sikt kan detta bli ett nytt sätt att utbilda sig till specialistsjuksköterska.

Vi vill också se en utveckling av ny yrkestitel för specialistsjuksköterskor med ett utökat ansvar, samt stärka möjligheten att arbeta i team genom att se över förskrivnings- och sjukskrivningsrätt hos andra yrkeskategorier än läkare. 

MP vill uppmuntra att legitimerade yrkeskategorier får möjlighet att ta ökat ansvar för sina patienter, så att deras kompetens utnyttjas bättre. Den personalens administrativa börda måste minska.

Vi lägger totalt 70 miljoner under fyra år på Glesbygdscentrum i Storuman till ett så kallat Center of excellence i glesbygdsmedicin och vård på distans.

Centret ska samla och utveckla unik kompetens, forskning, utbildning, klinisk tillämpning, teknisk- och medicinsk innovation inom glesbygdsmedicin. 

Anna Hildebrand (MP)

kandidat till landstings-/regionfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel