Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sverige ska bli ett globalt föredöme

Annons

Nu har samarbetsregeringen under socialdemokratisk ledning lämnat sin första budget med reformer som är steg på vägen mot att göra Sverige till ett bättre land.

Vår tids ödesfråga är att bromsa och klara de klimatförändringar som pågår. Här satsar samarbetsregeringen offensivt för att Sverige ska vara ett globalt föredöme.

Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen tydligt minska. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige.

Regeringen ska införa ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket ska säkerställa att Sverige minskar utsläppen i den takt som behövs för att nå våra internationella åtaganden.

Genom ett nytt klimatinvesteringsstöd till kommuner och regioner (KLOKT-stöd) stärks kommunernas arbete för minskade klimatutsläpp.

Samarbetsregeringen inför också en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan från våra fordon. Ett bonus/malus-system, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus och fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt, införs.

Regeringen påbörjar omedelbart och skyndsamt ett arbete med att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt som även omfattar utländska åkare, med ambitionen att detta ska genomföras under mandatperioden. En sådan skatt bidrar till att långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart och bidrar till schysta villkor inom åkerinäringen.

Under mandatperioden ska även olika metoder för att få flyget att i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader undersökas.

Regeringen ska tillsätta en energikommission för blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Vår ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.

Även på andra sätt måste människans påverkan på miljön minska. För att skydda miljön och människors hälsa måste användningen av farliga kemikalier minska. Platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, ska vara giftfria.

Skyddet för biologisk mångfald ska utökas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen.

Fisket och haven ska skyddas genom fler marina reservat. Fler områden ska vara fria från bottentrålning och kraftfulla insatser mot övergödning ska vidtas.

Sverige har under samarbetsregeringen slagit in på en ny väg som ska göra vårt land till ett globalt föredöme i miljöarbetet. Det skapar jobb, såväl i det lokala arbetet som i utvecklandet av nya tekniker och kunskaper som kan exporteras, men framför allt leder det till ett Sverige som håller ihop.

Kalle Olsson (S)

riksdagsledamot

Mona Modin Tjulin (S)

kommunpolitiker Östersund

Jonny Springe (S)

landstingspolitiker Härjedalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel