Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta hela landet i bruk!

Landsbygdsfrågorna kan bli heta i den kommande valrörelsen.

Det är i så fall välkommet.

Om och hur vi ska kunna ta hela landet i bruk är en grundläggande fråga som alla partier bör kunna ge väljarna svar på.

Att Sverige för närvarande har Europas snabbaste urbanisering är allvarligt – och den koncentration som blir följden tjänar varken storstad eller landsbygd. Utmaningen är att få till stånd en balanserad utveckling, där alla delar av landet ges likvärdiga förutsättningar att växa.

Internt i regeringen arbetar Centerpartiet mot koncentrationen. Framgångarna har emellertid inte varit tillräckliga. Därför måste profilen höjas – även om detta utmanar övriga regeringspartier. Centerpartiet "ser hela landet" och har en decentralistisk grundsyn – och då gäller det också att tydligt konkretisera vad detta innebär för uppdragsgivarna, väljarna.

Norges distriktspolitik är en inspiration för alla som vill ta hela landet i bruk. Flera viktiga verktyg som norrmännen använder kan med fördel överföras till vår sida av Kölen.

Jag ska här lyfta sex punkter som bör prioriteras framöver. Tillsammans med en generellt småföretagarvänlig politik kan dessa åtgärder skapa en mer balanserad utveckling:

1. Del av vattenkraftens värdeskapande till berörda kommuner/regioner. Ett gammalt Centerkrav som bör drivas offensivt. Enklast kan detta lösas genom att fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar (i år cirka 3,7 miljarder kronor) överförs från staten till de kommuner och regioner som släppt till sina forsar.

2. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter. En generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna i inlandet från Torsby till Kiruna vore ett effektivt sätt att stärka detta vidsträckta område. Erfarenheterna från Norge av generellt sänkta arbetsgivaravgifter i fylkena i norr är mycket positiva.

3. Omlokalisering av statlig verksamhet. En genomgång av myndigheterna i huvudstadsområdet bör göras för att se vilka som med fördel kan lokaliseras till andra delar av landet. De statliga jobben kan medverka till att stärka och differentiera de lokala arbetsmarknaderna.

4. Avskrivning av studieskulder för de som väljer att bosätta sig i glesbefolkade regioner. På så sätt kan systemet med stafettläkare och andra dyrbara konstruktioner minskas.

5. Mineralavgift för att stärka de kommuner/regioner där naturresurserna exploateras. Överhuvudtaget måste centralmakten sluta med sitt närmast koloniala synsätt på de delar av landet som levererar naturresurser.

6. Stärk de gröna näringarna. Sverige ska exportera minst lika mycket livsmedel som vi importerar eftersom förutsättningarna finns.

Alla delar av landet måste ges likvärdiga förutsättningar att ta vara på egna resurser och möjligheter.

Det tjänar både storstad och glesbygd på.

Håkan Larsson (C)

ordförande Centerpartiet i Krokoms kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel