Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta steget – engagera er!

På fredag 10 oktober uppmärksammas världsdagen för psykisk hälsa runt om i världen och i Jämtlands län. Tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående.

Tidigare i veckan har kampanjen Hjärnkoll överlämnat en rapport till regeringen över fem års insatser för att minska diskrimineringen mot personer med psykisk ohälsa.

Rapporten visar att insatserna gett resultat och att nyckeln till framgång ligger i ett starkt lokalt engagemang, inte minst inom arbetslivet. Hjärnkoll vill uppmana kommuner, landsting och andra arbetsgivare i länet som ännu inte engagerat sig att ta steget.

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning. När de mänskliga kostnaderna läggs till utgifterna för förlorade arbetsinsatser samt för vård och omsorg blir psykisk ohälsa en av vår tids stora utmaningar.

Ändå är det få som pratar öppet. Utan dialog kan varken attityder eller beteenden förändras. Tystnaden leder till att många väntar med att söka hjälp och att återhämtning förhindras.

Mot denna bakgrund startades kampanjen Hjärnkoll, som sedan 2010 arbetat med att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder och diskriminering gentemot personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Den effektutvärdering vi överlämnat till regeringen visar att insatserna har gett resultat. Attityder och beteenden i befolkningen har förbättrats, särskilt i de län där kampanjen varit mest aktiv.

Jämtlands län är ett av de län där flest aktiviteter genomförts. Den bärande delen i arbetet är Hjärnkolls ambassadörer, som har delat med sig av sina egna erfarenheter och berättelser om psykisk ohälsa.

Ambassadörerna har fått fler människor att prata om psykisk ohälsa och därigenom påbörjat en utveckling mot ett samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.

Världsdagen för psykisk hälsa handlar om att skapa större medvetenhet. På tio orter runt om i landet, bland annat i Östersund, samlas i morgon människor för att summera fem års kampanjarbete, och samtidigt blicka framåt.

Från och med årsskiftet upphör regeringsuppdraget Hjärnkoll. Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) kommer att ansvara för att ambassadörernas arbete får en fortsättning.

Men de behöver vid sin sida fler som visar engagemang kring psykisk ohälsa. Kommuner och landsting har här ett särskilt ansvar. De är stora arbetsgivare som har mycket att vinna på att arbeta förebyggande.

Det gäller även övriga arbetsgivare i länet, som bör prioritera att öka kunskapen och arbeta systematiskt med frågorna.

Det krävs långsiktigt hållbara strukturer för arbetet med psykisk ohälsa, och ett starkt samarbete mellan olika aktörer på lokal och regional nivå. Vi vill därför uppmana de kommuner, landsting och övriga arbetsgivare i Jämtlands län som inte redan bidragit till att skapa förutsättningar för det framtida arbetet att engagera sig, så att fortsatta steg mot en ökad psykisk hälsa kan tas.

Lokala insatser tillsammans med ambassadörer med egna erfarenheter ger positiva resultat.

Janne Persson

kampanjlänsansvarig Hjärnkoll i Jämtlands län

Rickard Bracken

projektledare Hjärnkoll

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel