Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utnämn en kommissionär för barnen i EU!

/

Annons

Barnperspektivet har inte så stor betydelse i EU-politiken, särskilt inte i jämförelse med arbets- och jordbruksfrågor.

Trots att det bor nästan 100 miljoner barn och ungdomar i EU finns ingen särskild kommissionär som enbart ägnar sig åt barnfrågor och bevakar barnperspektivet.

Svenska Barnläkarföreningen har ambitionen att bevaka barnens intressen. Vi har därför ställt fem frågor till de ledande kandidaterna som ställer upp för val till Europaparlamentet.

Vi frågade först om det inte borde finnas en särskild kommissionär som bevakar barnens intressen.

För närvarande är barnfrågorna uppdelade på kommissionärer för arbetsmarknads- och sociala frågor, utbildning och hälsa. Alla dessa poster besätts av representanter för nya medlemsländer.

Det är uppenbart att de stora länderna prioriterar andra kommissionärsposter. Socialdemokraterna Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh är mest positiva till vårt förslag.

Kristdemokraten Inger Davidson är inte främmande för tanken. De flesta andra kandidater är dock negativa och menar att barnperspektivet kan bevakas av alla kommissionärer.

EU:s jordbrukspolitik är negativ för barnens hälsa, med bland annat subvention av tillverkning av osund kost och tobaksodling. EU:s alkoholpolitik värnar mer om vin- och bryggerinäringen än om ungdomars hälsa.

Vår fråga var hur kandidaterna tänker agera. Nästan alla svarade att detta är en mycket viktig fråga som de vill engagera sig för.

Däremot är man mindre benägen att agera när det gällde vår fråga att begränsa utbudet av skadliga tv-program för barn inte minst reklam och i stället tänker försöka stimulera barns bokläsande mer. De flesta svarade att detta är en nationell fråga. Men eftersom tv-kanalerna blir alltmer internationella måste man väl agera på överstatlig nivå?

Den fjärde frågan handlade om att satsa på ett europeiskt mor-barn centrum i Sverige. Vår mödra-barnhälsovård anses fortfarande var föredömlig, inte minst i EU länderna vid Medelhavet.

De flesta kandidaterna verkade dock ointresserade av denna fråga. Man kan jämföra detta med det politiska intresset för att skapa överstatliga forskningscentra för it-teknik eller den aktuella elementarpartikelanläggningen i Lund. För att inte tala om Maud Olofssons förslag att bygga upp ett forskningscentrum för fordonsindustrin.

Slutligen frågade vi om hur kandidaterna kommer att engagera sig för asylsökande barnen. De flesta svarade med att de vill engagera sig i denna fråga.

Sammanfattningsvis så förefaller de flesta av våra kandidater vilja engagera sig för barnfrågor.

Det framgår dock sällan i de sammanställningar av kandidaternas programförklaringar som publicerats i pressen.

Vi ser ett utmärkt tillfälle för EU-delegaterna att utöka barnperspektivet genom att utse en särskild barnkommissionär alternativt att utse en tyngre politiker till de poster som bevakar barnfrågor.

Vi ser också möjligheten att skapa ett centrum för barn och föräldrars hälsa, där Sverige kan vara en förebild för övriga Europa.

Mer läsning

Annons