Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utveckla vindkraftens fulla potential

Det blir alltmer tydligt att den energiöverenskommelse som Centerpartiet möjliggjorde är något av det viktigaste Alliansregeringen genomfört, såväl ur energiomställningsperspektiv som regionalt näringsperspektiv.

Vindkraften är en väsentlig del av denna energiomställning, och den växer så det knakar såväl i den nationella energibalansen som i investeringar och jobb i Jämtlands län. Inom fem till åtta år räknar branschen med att kunna stå för 1 600 årsarbeten i Jämtlands län. Det handlar om 700 nya verk och årliga investeringar i storleksordningen 3–4 miljarder kronor.

Som centerpartister tycker vi att det talas för tyst om denna expansiva utvecklingsbransch i vår region. Där underentreprenörer och leverantörer har hängt med, halkar planeringsprocesser och rekryteringsmatchning efter.

Det finns uppenbara risker för arbetskraftsbrist i närtid, enligt branschen själv, och här måste arbetsförmedling, myndigheter och utbildningssystem samverka bättre än i dag. Samma sak är det med möjligheten till bredbandsutbyggnad där kanalisation för fiber kan samordnas och fås på köpet i samband med vindparksetableringarna om kommuner, länsmyndigheter och region förmår samla krafterna. Tyvärr finns det en generell tröghet regionalt.

Trots att det nationellt satts av medel för att hjälpa till att förverkliga regeringens ambitiösa bredbandsmål på de platser där marknaden inte bygger har få eller inga regionala initiativ tagits för att nyttja dessa. I kombination med vindkraftsutbyggnaden kunde detta vara en historisk möjlighet.

Vi skulle också gärna se en ökad satsning på att öka antalet lokala leverantörer också av torn och turbiner till vindparkerna. Inlandsinnovation bör vara en resurs för den typ av produktutveckling som detta skulle kunna innebära för länets tillverkningsindustri.

Vindkraften är en ren energikälla. Den bidrar både till att pressa elpriset för konsumenten och minska beroendet av el producerat med fossila bränslen. Det är nu dags att på allvar politiskt diskutera flaskhalsarna som hämmar potentialen nationellt och regionalt. Det är inte som folkpartiet hävdar kärnkraften som hindras av politiska beslut i dag. Den hindras enbart av det faktum att det inte finns privata investerare som är beredda att ta den finansiella risken för ny kärnkraft.

Ren vindkraft däremot har mängder med investerare bakom sig, beredda att satsa kapital. Bara ett exempel är Ikea som efter att ha möblerat folkhemmet nu ger sig in på att försöka ordna strömförsörjningen också genom satsningar på vindkraft.

Men det behövs fler politiska beslut på regional och nationell nivå för att växla ut energiöverenskommelsens gröna målsättningar och samtidigt bidra till jobb och utveckling i Sveriges glesare bebodda delar. Det måste vara Centerpartiets utgångspunkt att driva fram dessa beslut när energiöverenskommelsen ska vårdas.

Bosse Svensson C, ledamot Regionförbundets beredning Näringsliv och kompetens

Karin Stierna C, ledamot Regionförbundets beredning Livsmiljö, attraktionskraft, energi och klimat

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel