Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Våga anställa personer med funktionsnedsättning

Enligt tillgängliga uppgifter från Arbetsförmedlingen, som 2010 frågat 12 500 arbetsgivare om intresset att anställa personer med funktionsnedsättning, så uppger ungefär hälften av offentliga arbetsgivare att de kan tänka sig detta.

I undersökningen visar de privata arbetsgivarna något svalare intresse, cirka 40 procent.

Vidare har bland de offentliga arbetsgivarna 14 procent svarat att man inte är intresserade och motsvarande andel hos privata arbetsgivare är 30 procent. Hos båda kategorierna arbetsgivare finns dock intresse för att erbjuda praktik och arbetsträning.

Mycket talar för att situationen är minst lika negativ för den aktuella gruppen arbetssökande som för fyra år sedan. Sysselsättningsgraden för gruppen dalar tyvärr, och tydligast bland kvinnor.

Det är speciellt oroväckande att myndigheter fortfarande är dåliga på att ta sitt ansvar – speciellt med tanke på alla utfästelser som offentliggörs, framförallt inför varje ny mandatperiod, där människor med särskilda behov utlovas bli prioriterade bland annat på arbetsmarknaden.

Kommuner säger sig allmänt stå upp för och prioritera personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden men få lever alltså upp till detta i praktiken.

Målgruppen här är den kategori medmänniskor som har allra svårast att komma ut i arbete. Närmare hälften av det totala antalet inskrivna arbetsföra med funktionsnedsättning har varit utan jobb i mer än tre år de senaste tio åren, enligt Arbetsförmedlingen.

Cirka en miljon personer i åldrarna 16–64 år har en funktionsnedsättning, alltså ungefär var femte person i arbetsför ålder, varav cirka hälften har nedsatt arbetsförmåga. Med andra ord har den andra hälften full arbetsförmåga inom sitt kompetensområde.

Bland kvinnorna är dessutom andelen större än för män. De vanligaste nedsättningarna är rörelsehinder och astma/allergi.

Fler måste se möjligheterna och vinsterna i att ha en mångfald på sin arbetsplats. Att anställa personer med funktionsnedsättning handlar inte bara om att hjälpa någon från utanförskap till en arbetsgemenskap. Det handlar också om att stärka sin arbetsplats och få den att avspegla samhället i stort.

Pengarna avsedda för lönebidrag, trygghets- och utvecklingsanställningar används inte på bästa sätt och Arbetsförmedlingen får återkommande hundratals miljoner kronor över i anslaget för dessa insatser. Medel som oanvänt återbetalas till statskassan årligen.

Från funktionshinderrörelsen ser vi mycket allvarligt på rådande situation på arbetsmarknaden för den stigande andelen funktionsnedsatta.

Samhället, och då i första hand den offentliga sektorn, måste ta krafttag för att motverka den negativa utveckling som ständigt pågår i sammanhanget. Utanförskapet måste elimineras av insatser som möjliggör rätten för alla att få ta del av och verka inom vår offentliga arbetsmarknad.

Vår förhoppning är att Jämtlands läns landsting likväl som länets kommuner tar aktivt ansvar i denna fråga. Funktionsnedsatta behövs i den offentliga sektorn.

Länets handikappråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel