Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Värna vattnet – och producera bra mat!

I sitt inlägg frågar Charlie Fredriksson vilket vatten vi vill lämna till kommande generationer. Svaret är självklart att vi ska värna en god vattenkvalitet för framtiden – och att vi anser att vattenbruket ska vara miljömässigt långsiktigt hållbart.

Den tekniska utvecklingen på fiskodlingsområdet går framåt. Ny teknik är på gång. Vi är övertygade om att landbaserad odling enligt Ras, liksom täta kassar, successivt kommer att introduceras även i Jämtlands län. Inspiration kommer exempelvis att kunna hämtas från Lierne, där John Helge Inderdal planerar en stor landbaserad rödingodling.

Samtidigt vill vi understryka att fiskodling i öppna kassar inte är ett miljöproblem om de dimensioneras och placeras utifrån vattendragens förutsättningar.

Historiskt har det gjorts en del felbedömningar på grund av bristande kunskap. Det ligger också en del i vad Charlie framför när det gäller behovet av uppdatering av de nuvarande allmänna råden när det gäller fiskodling. Havs- och vattenmyndigheten (HAV) arbetar emellertid med att ta fram nya allmänna råd.

Projektet Aquabest har visat på brister när det gäller beräkningsmodeller och på hur viktigt det är med rätt placering av fiskodlingar.

Regleringsmagasinen bör exempelvis ses som sammanhängande vattensystem, där verksamheter av olika slag – jordbruk, skogsbruk, vattenbruk – påverkar förutsättningarna för verksamhet såväl uppströms som nedströms.

Denna kunskap tar man hänsyn till när nya odlingstillstånd prövas, vilket naturligtvis är bra.

Aquabests rekommendationer till myndigheter och företag är att en odling ska placeras nära inloppet till ett regleringsmagasin för att hela vattenvolymen ska fungera som upptagning av näringsämnen.

En odling ska dessutom ha ett vinterområde för att minska risken för is-påverkan samt två–tre platser att alternera mellan sommartid. Odlingens storlek måste alltid sättas i relation till sjöns potential och vilken annan verksamhet som bedrivs uppströms och nedströms.

Gränsen för att ett vatten ska ha hög ekologisk status vad gäller fosfor går vid 12 mikrogram/liter. Om fosforhalten i våra regleringsmagasin då ökar från fyra till sex mikrogram/liter vatten kan detta inte betraktas som ett miljöproblem.

Målsättningen att öka produktionen av bra mat i Sverige gäller även fisk. Men produktionen ska ske på ett hållbart sätt så att våra vatten värnas. I så fall kan vattenbruket i våra bygder både producera mat av hög kvalitet och skapa viktig sysselsättning.

Erik Olofsson

Aquabest

Håkan Larsson

utredare ”Det växande vattenbrukslandet”

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel