Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vattenkraft ger klimatneutral el

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar.

Vattenverksamhetsutredning, VVU, som regeringen tillsatte våren 2012, kom med sitt första delbetänkande i oktober i fjol.

Annons

Ett av förslagen i delbetänkandet är att alla vattenkraftverk som fått tillstånd före 1999 ska prövas som om de är ny verksamhet, och att omprövning av verksamheten ska göras vart 25:e år.

Det innebär i praktiken att existerande vattenkraftverk kan komma att förlora sina tillstånd och tvingas till rivning, på grund av förhållanden som tillkommit efter att de uppfördes.

För att förstå det orimliga i förslaget måste man känna till att vattenkraften är en verksamhet som bygger på extrem långsiktighet.

Jämtkraft är precis färdigt med ombyggnationen av Hissmofors vattenkraftverk. Kostnaden beräknas till cirka 1 miljard kronor. Det är en investering som har en ekonomisk avskrivningstid på ungefär 40 år och livslängden är uppåt 100 år.

När vi tar ett sådant investeringsbeslut måste vi kunna lita på att vår rätt att äga och driva Hissmofors inte rivs upp om 25 år. Vi anser att förslaget inte tillgodoser egendomsskyddet, och det skulle dessutom bidra till ökade elpriser för konsumenterna eftersom vi skulle tvingas tjäna igen vår investering på 25 år i stället för 40 år.

I debatten efter delbetänkandet har energibranschen ställts mot miljörörelsen. Det är en felaktig bild. Det finns inget motsatsförhållande.

Vattenkraften ger klimatneutral el och är en av nyckeltillgångarna i omställningen till förnybar elproduktion.

Greenpeace skriver i sin rapport Gröna Jobb från 2012: "Eftersom man kan välja när man vill producera vattenkraft används den också som reglerkraft i energisystemet. I ett framtida kraftsystem med mycket intermittent energiproduktion från exempelvis vindkraft och solenergi kommer därmed vattenkraften att spela en mycket viktig roll."

Det vore också felaktigt att påstå att vår verksamhet inte påverkar den miljö den finns i på ett negativt sätt. Det gör den. En av grundtankarna med vattenverksamhetsutredningen var att modernisera miljökraven på vattenkraften.

Det är i grunden något som Jämtkraft tycker är bra. Vi har själva redan tagit egna initiativ, utöver de villkor som ställs för vår verksamhet, för att återskapa hotade biologiska värden.

Men miljöfrågorna är komplexa, de samspelar och interagerar med många andra frågor. När det gäller energi- och miljöfrågor måste det göras en bred konsekvensanalys innan beslut om förändring tas.

Det är rimligt att tänka att åtgärder i våra vattendrag ska genomföras där nyttan av insatsen står i rimlig proportion till värdet av förlorad förnybar och klimatneutral el. Konsekvensanalys saknas i Vattenverksamhetsutredningen, vilket vi anser är en stor brist.

I år firar Jämtkraft 125 år som energibolag. Vi planerar att finnas minst lika länge till. För att klara det behöver vi tydliga och stabila förutsättningar både när det gäller regler och klimat.

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Tommy Borgh, chef Elproduktion Jämtkraft

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel