Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vem var Karl i Karlslund? Eller Erik i Eriksberg?

Och vem har gett namn åt Marielund? I Östersund finns stadsdelar och områden som fått sina namn efter gårdar – och de som bott där.

Flera av gårdarna finns fortfarande kvar.

Stadsdelen Karlsund har fått sitt namn efter gården med samma namn. Ytterst är det apotekaren Carl Anton Lignell som i alla anspråkslöshet lånat ut sitt eget namn.

Han ägde apoteket Hjorten som låg nere på Storgatan, där Törners konditori ligger i dag.

När han sålde apoteketet blev har stormrik och köpte därför ett större hemman, Odensala 1. I början var det ju nämligen så att Östersund anlades på olika hemman som ingick i Odensala, som i sin tur låg i Brunflo socken.

Nåväl, apotekaren Lignell byggde upp sitt Carlslund till något alldeles extra. Egendomen omfattade hela det område som i dag kallas för stadsdelen Karlsund och markerna sträckte sig ända ned till Litsvägen.

Carlslund blev ett mönsterjordbruk och från mitten av 1860-talet beskrivs hur Lignell lyckats odla buskar och örter som annars inte kunde skådas på de här breddgraderna.

Till sina yttre konturer finns gården Karlslund kvar än i dag (i början av 1960-talet övergick man från att stava Carlsund med C, till K).

På gården finns ännu rester av fångstgropar för älg. De är förstås betydligt äldre än Lignell, men groparna har varit inspirationen till att kalla gatorna i området för Älgstråket, Jaktstigen och Drevstigen.

 

Gränsande till Karlslund norrut ligger Eriksberg. Också det namnet härstammar från en gård i mitten av 1800-talet. Den ägdes och namngavs av handlaren Erik Andersson.

Egentligen består Eriksberg av två gårdar, som man faktiskt fortfarande kan se konturerna av. Samtidigt som Erik Andersson köpte sin gård, köptes den angränsande gården av handlaren N.G. Skogh.

Den gården hamnade mellan Erik Anderssons och Carl Anton Lignells.

Skoghs gård har inte gett något avtryck som bestått fram till i dag. Hans gård ingår i Eriksberg.

Erik Anderssons gård har bytt ägaren flera gånger och i dag kallas den för Jonsagården. Den köptes runt sekelskiftet av en familj som hette Jonsson och kom från Lit.

Under 1900-talets tidgare del bodde här tre ogifta syskon. Det var två systrar samt en bror, Jonas Jonsson. Och det är väl främst han som gett avtryck i gården. Han ägde till exempel det markområde som nu är skidstadion och olika skidspår.

 

Marielund heter ett område i Odenslund där exempelvis Marielundsvägen löper och Marielundskyrkan ligger. Tidigare fanns ju också Marielundsskolan.

Marie hette egentligen Maria och var gift med handlaren Robert Fresk. Han hade sin butik i det hus som fortfarande finns kvar vid Stortorget och Storgatan.

På 1870-talet skaffade han sig ett lantställe som då låg en bra bit utanför stan. Gården uppkallade han efter sin hustru och med åren fick den också en viss betydelse i Robert Fresks rörelse.

Han handlade med det mesta och bland annat sprängmedel. Men i sin butik inne i stan tilläts han inte att förvara mer än 10 kilo av de explosiva varorna.

Därför öppnade han en filial för sprängämnen i Marielund. Det vådliga godset förvarades i en stenkällare som låg en bit in i det som i dag är Valhalls bostadsområde.

 

Odensängs gård blev för ett par år sedan uppmärksammad när den hotades av rivning. Namnet är förhållandevis färskt, sannolikt från 1906.

Men det har i dag färgat av sig på exempelvis Odensängsvägen.

Själva byggnaderna är väldigt gamla och har sannolikt delar som är från 1600-talet. Men de är hitflyttade från en fäbod.

Omkring 1840 flyttade Jöns Ersson hit och han byggde upp det jordbruk som gick i generationer. Länge kallades gården Hårdänge, som också det är ett bevarat områdesnamn i Odenslund.

När Odensäng var som störst sträckte sig markerna från Brunflovägen och upp till Spikbodarna. Körfältet ingick alltså i Ondensängs marker.

När en i släkten åkt på dyra sjukvårdsräkningar i Kanada tvingades man, för att undsätta honom, sälja av Körfältet till Kronan. När Körfältet sedan skulle bli ett bostadsområde avyttrades det av försvaret till Östersunds stad.

Själva bondgården, framför allt ladugården, är i dag förbluffande välbevarad.

 

Katharina Holmer, gift med possessionaten N.P. Holmer, har fått ge namn åt Kartinelundsgatan och Katrinelundsparken.

En possessionat är det samma som en godsägare. Holmers jordbruk låg strax norr om Ondensängs ägor och exempelvis ingick här området kring Olssons kulle

Gården, som ursprungligen bär namnet Katrinelund, finns fortfarande kvar efter Allégatan och den är från 1870-talet.

Namnet Katrinelundsparken är relativt nytt och så sent som på 1960-talet var det officiella namnet Katrinelunden.

 

En rundtur guidad av Robert Fresk och Sven Kylsberg, samt förre borgmäsaren Iwan Wikströms bok ”Ortsnamn i Östersund”.