Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi har råd med bra skolor i Östersund

Återigen har den styrande majoriteten i Östersund (S, C, MP) oroat medborgarna med snabbt utredda förslag på skolnedläggningar. Mönstret från tidigare år upprepar sig. Däremot är det hela tiden olika skolor som pekas ut som nedläggningshotade.

Hösten 2012 arbetade vi i en partiövergripande grupp med översyn av skolstrukturen i Östersunds kommun. Detta arbete fortlöpte smärtfritt fram till november, då majoriteten helt plötsligt ville hasta fram ogenomtänkta direktiv för fortsatt utredning. Då föreslog man nedläggning av olika skolor i Torvalla.

Vi från M, FP och KD påpekade att samhällsstruktur, långsiktig bostadsplanering samt skolans läroplan, måste vara de viktigaste underlagen när en långsiktig hållbar skolstruktur ska tas fram. Detta var något som även majoriteten insåg men tyvärr inte förrän den dag då beslut skulle fattas.

Ordförande i nämnden, Björn Sandal (S), var så övertygad om att ett beslut skulle tas så att han gick ut och försvarade beslutet i Mittnytt ett par timmar innan mötet.

Under timmarna mellan tv-intervjun och sammanträdet kom dock order från högre ort och majoriteten gjorde en 180-graderssväng. Nämnden enades om att en kommande skolutredning måste ta fasta på läroplanens stadieindelningar, samhällsplanering och ske i dialog med verksamhet, elever och föräldrar.

I augusti 2013 vid budgetberedningen tog kommunalrådet Annsofie Andersson (S) upp frågan om ny skolutredning och vi (FP och M) påtalade då behovet av långsiktighet, pedagogik och medborgardialog. Vi påpekade även att en sådan process måste ledas av en extern processledare, eftersom erfarenheter från andra kommuner visar att detta är en framgångsfaktor, för en lyckad planering.

Majoriteten valde att inte lyssna på oss och gav vid en extra inkallad barn- och utbildningsnämnd i augusti tjänstemännen i uppdrag att ta fram förslag på skolnedläggningar. Denna gång med en ny utgångspunkt: Att minska behovet av fastighetsunderhåll och investeringar.

Tidigare överenskommelser om att titta på samhällsstruktur, pedagogik eller att ha medborgardialog fanns inte längre med. Vi reserverade oss mot beslutet och lade ett eget förslag som röstades ner av majoriteten.

Tjänstemännen fick elva dagar på sig att ta fram ett förslag till ny skolstruktur. Förslaget utmynnade i att skolorna i Ope, Bringåsen och Ångsta skulle läggas ned och att Ängsmogården skulle omvandlas till en F–5 skola.

Dagen innan nämndsammanträdet meddelade den politiska majoriteten att de frångår tjänstemannaförslaget på så sätt att Bringåsens skola och förskola bibehålls. Ope skola och förskola läggs ned från höstterminen 2014 och Ängsmogården omvandlas till en F–5 skola. Majoriteten föreslår även att Ångsta skola står kvar som föremål för nedläggning 2015.

Vi i Alliansen lägger budgetar som satsar på att utveckla skolan. I årets budget satsar vi 20 miljoner kronor mer än majoriteten och vi har även mer pengar i budget för 2014. Vi anser nämligen att det krävs mer långsiktighet och fokus på lärande samt elevernas trygghet.

Politik är att prioritera och i stället för besparingar krävs satsningar på barn och utbildning, något vi i Alliansen gör.

Mot det står majoritetens som i år bland annat drivit igenom större barngrupper i förskolan och nu vill avveckla bra skolor och förskolor.

Vi anser att Bringåsens skola ska finnas kvar. Dessutom satsar vi pengar för underhåll av skolfastigheterna i Ope skola 2014 och i Ångsta skola 2015, inte minst för att skapa långsiktighet och trygghet för lärare, elever och föräldrar.

Vi anser även att Ängsmogården fortsättningsvis ska vara en F–9 skola eftersom vi tror att högstadiedelen i Ängsmon spelar en viktig roll för området, inte minst med tanke på fritidsgårdens fina verksamhet. Lägger man ned högstadiet på Ängsmogården är det en stor fara att nästa inbesparing blir en nedläggning av fritidsgården, något vi är helt emot.

Östersunds kommun har råd med bra skolor och förskolor. Det är inte på grund av elevbrist man föreslagit nedläggning. Man vill minska investeringarna.

Samtidigt arbetar S och C ivrigt för att flytta Mosippans välfungerande förskola några hundra meter. Allt för att ett danskt exploateringsbolag vill riva förskolan för att bygga butiker där. En onödig kommunal kostnad på 35–40 miljoner kronor.

Gärna handel, men inte på bekostnad av barnen och bra skolor. Det är du som väljare som i september 2014 bestämmer om det ska bli fortsatta besparingar på skolan!

Pär Jönsson (M), Pär Löfstrand (FP), Emanuel Sandberg (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel