Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi jobbar för att trygga barns hälsa och utveckling

Annons

I år firar vi att FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, fyller 25 år. Stora kliv har tagits men fortfarande har vi en lång väg att gå innan konventionens 54 artiklar har förverkligats.

Centralt i Barnkonventionen är tanken om alla barns lika värde, om vikten av att involvera, inkludera och lyssna till barns egna önskningar och vilja. Detta är något som vi lovat alla barn att vi ska göra i alla beslut som rör barn.

Sedan 2006 har Nätverket för Barnkonventionen i Jämtlands län samverkat för att sprida kunskap om Barnkonventionen och för att sprida erfarenheter från det arbete som görs både i vårt län och övriga landet.

Nätverket består av politiker och tjänstemän från de flesta av länets kommuner, Jämtlands läns landsting, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, regionförbundet och Rädda Barnen.

Nätverkets främsta utmaning är att arbeta med frågan hur ansvariga myndigheter och organisationer på ett systematiskt sätt ska kunna förverkliga Barnkonventionen i sina verksamheter.

Rädda Barnens arbete omfattar alltid alla barn men med ett tydligt fokus på de med störst behov och de mest utsatta. Som en del i arbetet som bedrivs i vårt län tar Rädda Barnen vartannat år fram undersökningen Ung Röst där unga ges möjlighet att komma till tals om sin verklighet och vardag.

Resultaten för 2014 – insamlade i Bräcke, Strömsund och Åre – visar att mycket är bra. Av de tillfrågade ser 80 procent ganska eller mycket positivt på framtiden. Men många svar oroar och är alarmerande:

• 14–23 procent av barn och unga har under det senaste året oroat sig för att familjens pengar inte ska räcka till.

• 8–12 procent har inte kunnat delta i en fritidsaktivitet under det senaste året för att det kostar pengar.

• 10–13 procent av flickorna har råkat ut för att en vuxen kontaktat dem på nätet och velat prata om sex.

• 46–50 procent har någon eller många gånger känt sig ledsna eller nedstämda en längre tid under året.

Ovanstående statistik från vårt län är helt jämförbar med den nationella sammanställningen av svaren från de cirka 25 000 barn som deltog i Ung Röst 2014.

I den nya forskningsrapporten "Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa” konstateras att barn som lever i ekonomisk utsatthet löper mer än dubbelt så hög risk att dö under barndomen i jämförelse med andra barn.

Det är nästan tre gånger högre risk att bli inskriven på sjukhus med en diagnos relaterad till psykisk ohälsa om man som barn lever i ekonomisk utsatthet.

Samtidigt finner forskarna att inskrivningar och medicinering för psykisk ohälsa inte har ökat lika mycket bland dem längst ner i inkomst och utbildningsfördelningen. Det tyder på att barn i ekonomisk utsatthet inte får den vård de behöver.

Vi kommer fortsatt verka för att trygga våra barns hälsa och utveckling. Att utjämna hälsoskillnader är en investering både i barnens välbefinnande och i deras framtid. Vi tror det är en present som födelsedagsbarnet, Barnkonventionen, kommer uppskatta på sin födelsedag 20 november.

Anders Byström

regiondirektör regionförbundet Jämtlands län

Björn Eriksson

landstingsdirektör Jämtlands läns landsting

Jöran Hägglund

landshövding Länsstyrelsen Jämtlands län

Per Hedman

distriktsordförande Rädda Barnen Jämtlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel