Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi ska ha lägst arbetslöshet

Annons

Nu har samarbetsregeringen under socialdemokratisk ledning lämnat sin första budget med reformer som är steg på vägen mot att göra Sverige till ett bättre land.

Vår viktigaste uppgift är jobben. Sedan 2007 har antalet arbetslösa ökat med ungefär 100 000 personer och andelen arbetslösa har ökat från sex till åtta procent av arbetskraften.

Långtidsarbetslösheten har ökat från 0,5 procent till 1,4 procent. Ungdomsarbetslösheten är över 20 procent.

Vi har satt som mål att öka antalet personer i sysselsättning och antalet arbetade timmar så mycket att vi når den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020.

För att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten föreslås arbetsmarknads- och utbildningssatsningar, ökade offentliga investeringar i exempelvis infrastruktur och minskad klimatpåverkan, samt satsningar på en aktiv näringspolitik.

Budgeten innehåller även satsningar för att ge kommuner och landsting möjligheter att anställa fler inom äldreomsorgen, skolan och vården.

Ett innovationsråd under statsministerns ledning inrättas. Rådet ska bestå av ansvariga ministrar och företrädare för branscher, akademi och fackliga organisationer.

Sveriges export- och investeringsråd tillförs 80 miljoner kronor per år för att stärka exportfrämjandet.

Företagens villkor ska också stärkas genom enklare regler och minskade sjuklönekostnader, vilket särskilt gynnar små företag.

Svensk arbetsmarknad behöver prestera bättre. Ineffektiva åtgärder ska ersättas av effektiva insatser. För att säkra kompetensförsörjningen i välfärden och samtidigt se till att unga arbetslösa snabbt kommer i jobb, utbildning eller praktik föreslår regeringen att traineejobb i välfärden införs.

Unga arbetslösa ska inom traineejobben arbeta 75 procent och samtidigt få yrkesutbildning på 25 procent av tiden.

År 2015 tas viktiga steg för att avveckla sysselsättningsfasen (Fas 3) genom att extratjänster införs i välfärden. Med kollektivavtalsenlig lön ska den som får en extratjänst utföra välbehövda uppgifter i välfärden.

Regeringen ska också se över möjligheten att införa en kompletterande anställningsform för långtidsarbetslösa med nedsatt arbetsförmåga.

Yrkeshögskolan utökas med motsvarande 2 000 utbildningsplatser 2015 samtidigt som den högre utbildningen byggs ut.

Sverige har under samarbetsregeringen slagit in på en ny väg som ska leda till EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och till ett Sverige som håller ihop.

Anna-Caren Sätherberg (S)

riksdagsledamot

Robert Uitto (S)

regionråd

Anders Frimert (S)

regionkandidat

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel