Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi tar närboende på allvar

Sverige behöver mer förnybar energi. Det är politiker på alla nivåer överens om, i EU, i Riksdagen och i kommunerna. SSVAB, Statkraft SCA Vind AB, bygger just nu ett antal vindparker i Jämtland och Västernorrland. Parkerna började projekteras 2007 och har sedan dess prövats i alla instanser. Samråd har under tillståndsprocessen genomförts i flera omgångar med närboende. Beslutsprocessen enligt miljöbalken har genomförts till punkt och pricka och beslut och miljökrav följer praxis i svensk lagstiftning.

Nu har några invånare i byarna runt SSVABs parker uttryckt sin oro över störningar i form av ljud och ljus i vindparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden, som snart tas i drift. Dessa personers oro tar vi på SSVAB på största allvar. Vi vill nu fördjupa dialogen kring just störningarna av ljud. Vi har också av Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland blivit ålagda att genomföra ljudmätningar i området. De första preliminära mätningarna av ljudnivåerna i de två parkerna som gjordes den 25 och 26 november visar att de uppmätta ljudnivåerna understiger samtliga krav som ställs i tillståndsvillkoren för våra vindparker. Mätningarna ska rapporteras till Länsstyrelsen om cirka en vecka.

Vi ser dock i mätresultatet att vi har ett lågfrekvent ljud som visserligen ligger på mycket låga nivåer men som ändå kan upplevas som störande av några närboende. Vi beklagar detta, vår målsättning är att minimera denna typ av påverkan. Det görs dels genom intrimning av anläggningen men också genom utvecklingsarbete tillsammans med leverantören av vindkraftverken. Vi ser gärna även att närboende fortsätter att rapportera tid och plats för upplevda störningar på den ljudlogg som finns på vår webbplats www.vindkraftnorr.se. Det utgör värdefull information i vårt arbete med att minimera störningarna.

Om vindkraft ska bli den hållbara energikälla som vi alla vill måste den självklart tas fram med stor respekt för de omkringboendes upplevelser.

Vi fortsätter arbetet med att minimera störningarna och uppskattar den samverkan vi har med de direkt berörda. Dessa erbjuds att delta i en referensgrupp för ljudstörningar och kan på så sätt få en ännu tätare dialog i denna viktiga fråga.

Vi kommer att kontinuerligt ge uppdaterad information om ljudstörningar och ljudmätningar på www.vindkraftnorr.se. I januari genomför vi en ny Öppet hus-kväll för alla som vill ha ytterligare information.

 Vi har sedan tidigare beslutat om att göra en långsiktig uppföljning av ljud. Syftet är att få en bättre egenkontroll av verksamheten och dessa mätningar kommer att pågå under minst ett år. Här kommer källjud direkt från vindkraftverken och ljud vid bostäder att mätas och stämmas av mot de ljudnivåer som är teoretiskt beräknade.

Vindkraft kommer att vara en viktig del i omställningen till ett hållbart energisystem för hela Sverige och i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Det är det vi nu skapar grunden för, tillsammans.

Jakob Norström

vd SSVAB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel