Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vill ha laglig graffitivägg för att minska klotter

En laglig graffitivägg vid Kastalskolan i Brunflo. Det är Thomas Lindströms och Jimmy Rehnstedts förslag för att min­ska klottret på orten och för att ge unga konstnärer en chans att utöva sitt kall.

Annons

Thomas Lindström och Jimmy Rehnstedt driver webbshopen JiToreli, som bland annat säljer graffitiutrustning och annat konstnärsmaterial. Tidigare i år lämnade de in ett medborgarförslag till Östersunds kommun om att låta uppföra en laglig vägg för ungdomar att måla graffiti på.

– När vi startade vår webbutik så behövde vi prova våra produkter, men då slog det oss att det inte finns några platser i Brunflo där ungdomar kan ägna sig åt graffiti, säger Thomas Lindström.

ÖP har tidigare skrivit om den motion, som Folkpartiet lämnade in till kommunfullmäktige i maj förra året. I motionen föreslår man att kommunen ska se till att ungdomar i Östersund får tillgång till två flyttbara betongväggar för att på sätt kunna utveckla sitt målande. Kostnaden för två sådana graffitiväggar beräknades till 200 000 kronor och ett verkställande av förslaget dröjer till minst 2015.

– Vi började räkna på det där och kom fram till att vi skulle kunna sätta upp en vägg för en betydligt billigare summa här i Brunflo. Det enda vi vill ha är ett tillstånd och en plats att göra det på. Om vi får det, så kommer vi att underhålla väggen och se till att den hålls fräsch, fortsätter Thomas Lindström.

Kastalskolan är den plats som Thomas Lindström och Jimmy Rehnstedt har angett som förslag att ställa väggen på. Där fanns tidigare en skateboardramp, men den är riven sedan en tid tillbaka.

– Kastalskolan var en samlingsplats när vi själva var yngre, så därför tänkte vi att den skulle passa bra för en graffitivägg. Dessutom skulle den kunna integreras i bildlektionerna, säger Jimmy Rehnstedt.

I Brunflo finns det många platser, som är utsatta för klotter. Detta är också en anledning till att Thomas Lindström och Jimmy Rehnstedt hoppas på Östersunds kommuns godkännande.

– Man måste skilja på klotter och graffitikonsten som sådan. Det kan nog vara svårt att få bort klottret helt, men jag tror att en laglig vägg skulle göra att det minskade, säger Jimmy Rehnstedt.

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni att Thomas Lindströms och Jimmy Rehnstedts medborgarförslag ska remitteras till kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsnämnden för yttrande. Därefter kommer kommunledningsförvaltningen att skriva ett sammanfattande förslag till beslut till kommunstyrelsen. Ett definitivt beslut kommer troligen att tas i kommunfullmäktige i höst.

...

FAKTA/Så lämnar du in ett medborgarförslag

Alla personer, som är folkbokförda i Östersunds kommun, har rätt att lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Detta gäller också de som inte har fyllt 18 år samt utlandsfödda som ännu inte har svenskt medborgarskap.

Medborgarförslaget ska handla om sådan verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde.

Förslaget lämnas via formulär på kommunens webbplats eller skickas med brev till Östersunds kommun.

Medborgarförslaget registreras sedan av Lennart Wadensjö i diariet varpå kommundirektör Bengt Marsh utser en ansvarig handläggare.

Förslaget anmäls till Kommunfullmäktige som beslutar om vilken nämnd som ska bereda svaret på förslaget. Att bereda ett förslag innebär bland annat att ta reda på vad förslaget kommer att kosta samt vilka konsekvenser det får för samhället.

Medborgarförslaget bereds sedan inom respektive facknämnd. Exempelvis går förslag som rör hemtjänsten till Vård- och omsorgsnämnden. Inom fyra månader skickas nämndens beslut till något av Kommunstyrelsens tre utskott för vidare beredning.

De tre utskotten är Utvecklingsutskottet, Personalutskottet och Finansutskottet. Efter beredning i lämpligt utskott sänds förslaget till beslut vidare till Kommunstyrelsen, som i sin tur lämnar förslag till beslut till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige tar ställning till medborgarförslaget och beslutar om det ska antas eller avslås.

Medborgaren, som har lämnat in förslaget, bjuds in till mötet och får då framföra sina egna synpunkter.

Samma medborgare får till sist ett skriftligt meddelande om vilket beslut som togs.

I de fall då medborgarförslag avslås beror det ofta på att ekonomiskt utrymme saknas eller att förslaget inryms i redan fattade beslut.