Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Yngström svarar: – I vår lilla kommun blir allting dyrare per invånare

Vi tillfrågade den hyresgäst som redan bodde i fastigheten först och det är en policy som vi erbjuder alla när det blir frågan om försäljning.

Enligt avtal med Hyresgästföreningen får de hyresgäster som tvingas flytta i samband med försäljningar eller kallställning av hus, behålla den hyra som man hade i det tidigare boendet under ett år om den nya hyran skulle vara högre.

Mellanskillnaden bokförs som hyressubvention, och är inget bidrag som betalas ut.

Det finns inga uppgifter om att vi tidigare hade begärt 600 000 kronor för fastigheten, eftersom tidigare hyresgäster inte varit intresserade att köpa huset.

Vi har fått en god redovisning från berörd Förvaltningschef angående elkostnader, avtal och upphandlingar som inte har föranlett oss att tvivla på handläggningen. Ragunda kommun har tillsammans med ett antal andra kommuner gjort en upphandling via HBV. HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunala bostadsföretag.

Vi har sedan oktober arbetat för att få fram en så realistisk budget som möjligt men under beredningsomgångarna har vi politiker fått fyra olika förutsättningar dels på grund av förändringar i skatteintäkter, befolkningsminskning och övriga omvärldsanalyser som inte stämt med föregående års underskott.

Utgår ifrån att vårt behov är i denna storlek det är våra tjänstemän som måste göra den avvägningen

Utgår även här ifrån att tjänstemännen gjort den bedömningen att det är en effektivare lösning utifrån kommunens behov av mindre reparationer och mindre underhåll. När det gäller större investeringar och större arbeten så upphandlar vi det.

Inga partier har reserverat sig angående dessa frågor.

Så länge vi är en ”egen” kommun så krävs den förvaltning som vi har i dag för att beslutsprocesserna och delegationen ska fungera enligt lag (från kommundirektör, förvaltningschef till verksamhetschefer).

Kommuner med cirka 50 000 invånare har cirka 4‑000 anställda. Ragunda med 5 747 invånare hade cirka 496 årsanställda 2007.

Glesbygdskommuner jämförelse: Berg har 7 586 invånare, 688 anställda. Bräcke, 7 109 invånare har 607 anställda .

Glesbygdskommunerna har något fler anställda bland annat med hänsyn till äldre befolkning och större avstånd.

När det gäller politiker kan vi inte (av demokratiska skäl) ta bort fler politiker om inflytandeprincipen, uppföljning och utvärderingssystemen ska kunna upprätthållas och efterföljas. Jämfört med andra kommuner så måste vi vara lika pålästa, vara lika uppdaterade, delta på samma arenor för verksamhetsutveckling och omvärldsanalyser.

I vår lilla kommun blir allting dyrare per invånare, per tjänsteman, per politiker, per vårdtagare, per barn och per elev och så vidare.