Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Ett hållbart samhälle behöver plats för idrott

/

De investeringar som samhället gör i idrottsrörelsen ger vi mångfaldigt tillbaka. Men vi behöver någonstans att vara. Vi behöver planer, hallar, och skogar.

Annons

Forskning visar att platsens attraktivitet som helhet är det största skälet till en flytt till ett nytt område. Det som är viktigt för attraktiva boendemiljöer är sådant som man konsumerar regelbundet eller dagligen såsom t.ex. träning och spontanlek. Anslutningar till terrängspår och skidspår måste vara lika naturliga som gång och cykelvägar i alla bostadsområden och idrottsanläggningar, grönområden en lika naturlig del i planarbetet som skolor och förskolor.

Det behövs många nya bostäder i Jämtland Härjedalen. Men bara bostäder gör inte ett hållbart samhälle. Jämtländsk idrott, med ca 80 000 medlemmar där huvuddelen är barn och ungdomar är en viktig del för hälsa och välmående. Ändå missas många gånger den aspekten i planeringen. Ambitionen finns hos många kommuner att säkra grönytor för spontanidrott. Men finns den verkliga viljan när det kommer till genomförandet? Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är i längden ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället. Sjukvårdskostnader ökar när möjligheterna till fysisk aktivitet minskar, känslan av delaktighet i lokalsamhället försvinner och allt detta får stora konsekvenser på längre sikt. Ett fungerande samhälle behöver mer än bostäder. Självklart måste skolor, sjukhus, arbetsplatser och infrastruktur byggas. För ett starkt och hållbart samhälle behövs också platser där vi kan mötas för att skapa tillit och förståelse för varandra. Vi behöver platser där vi kan utveckla våra intressen och växa som människor. Vi behöver platser där vi kan må bra – TILLSAMMANS. 

Segregationen i Sverige ökar och har gjort så under många år. Avståndet mellan människor och grupper av människor växer. Både vad gäller boende och arbete. Men också i hälsa, framtidstro och känsla av delaktighet. Brist på tillgång till idrott riskerar att öka det avståndet och i slutänden kommunernas och regionens kostnader för sitt folkhälsoarbete. Här är det viktigt att vidmakthålla samt vädersäkra redan befintliga idrottsanläggningar.

Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna. Vi är i Sverige tre miljoner medlemmar som leds av 650 000 ledare i 20 000 föreningar spridda i alla våra 290 kommuner. Jämtland Härjedalen har i dag 480 idrottsföreningar och många av dessa föreningar bedriver flera idrotter. Ca 6000 ledare är engagerade i verksamheten. Idrott leder till färre livsstilsrelaterade sjukdomar såsom cancer, diabetes och fetma. Studier visar att barn och ungdomar som idrottar i föreningar har fler kompisar, bättre självkänsla och självförtroende, skolkar mindre och begår färre brott än de som inte idrottar i förening. Idrotten gör därmed Jämtland Härjedalen starkare. Men för att vi ska kunna göra allt det här behöver vi någonstans att vara. Vi behöver planer, hallar, och skogar. Dessvärre ser vi dock att idrott nedprioriteras många gånger eller glöms bort i den fysiska planeringen.

Vi har en vision: Svensk idrott – världens bästa. Vi ska vara världsbäst på topp och bredd, bland unga och gamla. Vi vill att idrott ska finnas med genom hela livet. Genom en bra samhällsplanering kan vi lättare nå vår vision och hjälpa Sverige att fortsätta vara världens bästa land att leva i. För alla som bor här.

Därför skulle vi vilja se att:

1. Idrotten blir en naturlig del i byggandet av ett hållbart Jämtland Härjedalen.

2. Samråd med vårt regionala idrottsförbund sker när översiktsplaner och den fördjupade översiktsplanen tas fram.

I dag är detta ingen naturlig del i planarbetet men behöver i framtiden vara det. Risken finns att grönytor och spontanidrottsplatser trängs bort i ivern att förtäta bostadsområden. Men då glömmer man hur viktigt det är att vi behöver dessa ytor utifrån ett idrotts - och folkhälsoperspektiv.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons