Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Vi behöver en större diskussion om landsbygdsfrågorna

/

Annons

Jag håller med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om att det behövs en politik för att minska klyftorna i Sverige. Vi behöver konkreta åtgärder, och nu finns ett förslag på bordet.

Den parlamentariska landsbygdskommitténs 75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik kan tillsammans påverka de praktiska förutsättningarna och undanröja hinder för att bo och bedriva verksamhet i landsbygderna.

Jag hoppas att landsbygdsministern skyndar på processen och lägger fram en proposition till riksdagen redan i år.

Men oavsett om de 75 förslagen antas av riksdagen, kommer få att prioritera oss som bostadsort, för investeringar eller som samtalspartner, så länge normen säger att den som bor på landsbygden är en tärande och omodern förlorare.

Vi behöver bli hörda, tagna på allvar och få vara stolta över att ha gjort ett bra val, som att bo på ”rätt” ort.

Så är det inte idag. Den urbana normen är stark, och att kritiskt förhålla sig till den är en nyckel för att hålla samman landet. Till och med landsbygdskommittén använder begrepp som ”avlägsna” när de beskriver platser och orter – trots kommitténs bästa intentioner visar det att det är staden som står i centrum.

Orden har betydelse, och här i Bräcke kommun är vi snarare nära varandra än avlägsna från någon annan. Men vi känner oss avlägsna, inte minst från staten.

På samma sätt som en närvarande polis ökar den upplevda tryggheten oavsett antalet faktiska brott, är den upplevda närvaron av staten viktig, oaktat den faktiska servicen man erbjuder.

Är man som ort och medborgare ointressant för myndigheterna sänder det en viktig signal som inte gå obemärkt förbi. Fjärrstyrningen från närmsta stad gör att misstron mot myndigheterna och stadsregionerna ökar. Vi måste bryta trenden att statliga och regionala myndigheter koncentrerar sina kontor till städerna.

När staten drar sig undan landar frågorna ofta på den ideella sektorn. Jag vill understryka att civilsamhället ska bygga på frivillighet. Ansvaret för att utveckla landsbygderna, tillhandahålla samhällsnyttiga funktioner som infrastruktur och att hålla sin del av samhällskontraktet, måste fortsatt åligga den offentliga sektorn.

Att underlätta och stödja det civila samhället är bra och viktigt, men det ideella engagemanget får inte bli ett tvång för att man ska kunna leva på landsbygden.

Jag sa det till Bucht vid hans besök förra veckan, och jag säger det igen – vi behöver både en politik som passar för hela landet och en större diskussion om landsbygdsfrågorna.

LÄS MER: Landsbygdens utmaningar på agendan när Bucht besökte länet (17 mars)

Vi är där vi är i dag, inte för att urbanisering är en naturlag, utan för att vi har låtit idén om att all utveckling sker i städerna styra politiken. Det handlar om beslut och prioriteringar där landsbygdens perspektiv och behov har åsidosatts.

För att åstadkomma en förändring måste landsbygdsperspektivet införlivas i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande. Först då kan vi läka sprickorna i den svenska modellen.

Sven-Åke Draxten (S)

kommunstyrelsens ordförande Bräcke

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons