Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har inte råd med otillgängliga bostäder

/
  • Hälften av alla 65 år och äldre som i dag bor i flerbostadshus saknar hiss i huset.

Annons

I dag är drygt 2 miljoner svenskar 65 år eller äldre. Om 20 år har siffran ökat till 2,6 miljoner. Det finns idag väldigt många flerbostadshus som inte är tillgängliga. De saknar hiss, har försmädliga trappsteg innan- och utanför entrén samt höga trösklar och trånga badrum med smala dörrar. Hälften av alla 65 år och äldre som idag bor i flerbostadshus saknar hiss i huset.

Kombinationen av ett växande antal äldre och många otillgängliga bostäder gör att kostnaderna för vård och omsorg riskerar att öka dramatiskt. Ju mer otillgänglig bostad, desto större behov av hemtjänst och risk för en förtida flytt till särskilt boende. Men även omvänt: med fler tillgängliga bostäder kan det offentliga spara mångmiljardbelopp genom att omsorgsutgifterna hålls nere samtidigt som livskvaliteten och självständigheten på äldre dagar förbättras.

Merparten av seniorerna vill bo kvar i sina hem, en del kan dock tänka sig att flytta till någon form av senior- eller trygghetsboende med hög tillgänglighet. Att det byggs fler sådana är därför en viktig pusselbit. Vår undersökning Lönsamt med tillgängliga bostäder visar att det också finns stora vinster i att tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet, genom installation av hiss i flerbostadshus. För en trappuppgång har vi utgått ifrån att tio procent av flyttarna till särskilt boende kan undvikas helt. För de resterande 90 procenten äldre som får tillgång till hiss så skjuts flytten till särskilt boende upp ett till två år. Sammantaget hamnar nuvärdet på besparingen genom minskade omsorgskostnader för en kommun som Östersund på mellan 634 miljoner och en miljard kronor. För en kommun som Strömsund handlar det om 50 till 81 miljoner.

Uppskattningsvis saknar mer än 70 000 trapphus i Sverige hiss idag. I en nyligen presenterad statlig utredning om bra bostäder för äldre (SOU 2015:85) föreslås ett investeringsstöd för hissinstallation och fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar. Det är bra och angelägna förslag - fler tillgängliga bostäder ökar äldres livskvalitet samtidigt som kommunerna i Jämtlands län kan spara mångmiljonbelopp.

Fredrik von Platen

sakkunnig bostadsfrågor, SPF Seniorerna

Charlotte Teglgaard

generalsekreterare Hissförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons