Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ledare: Kungörelse inför blifvande valrörelse

Annons
Grosshandlare Jöns Pärsson, ordförande för Högerpartiet i Östersund.

Högerpartiet kungör härmed att man hafver den fremsta invandringspolitiken i Östersund herrens år tjugohundraderton. Om Högerpartiet vinner valet lofvar vi att vilja inrätta ett flyktingförvar å dungen kring Frösö flygfält. Högerpartiet tar sitt ansvar å konungariket Sveriges flyktingbehof och tryggar samtidigt nya frescha arbeten för kreti och pleti å Frösö sockens omnejder.

Pär Jönsson (M): Vi ser gärna att Migrationsverket får ett förvar i Östersund

Högerpartiet ser brydsamt på hur Östersunds politiska inflytande i konungariket Sverige minskar ty invandringen till andra kommuner gör så att den relativa befolkningen i norr blir allt lägre och riksdagsmandaten därmed färre.

Pär Jönsson (M): Norrlands inflytande minskar i riksdagen

Högerpartiet motsätter sig därföre alltjämt fortfarande Östersunds strävan om att ta emot 300 flyktingar årligen ehuru andra kommuner skola först ta ett större ansvar.

Pär Jönsson (M): Att ta emot flyktingar utöver vad staten bestämt, är att flytta utgifter från andra kommuner

Högerpartiet utlofvar äfven bättre trefvnad å Östersunds rådhus. Cigarstället skola putsas upp. Högerpartiet budgeterar alltid sina löften! 3500 kronor blanko.

Pär Jönsson (M): Vi säger därför nej till rivning och vill i stället satsa på en ansvarsfull renovering.

Lägg din röst på Högerpartiet i årets val.

Å Högerpartiets vägnar,

Grosshandlare Jöns Pärsson

Mer läsning

Annons