Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Petter Bergner: Ny forskning belyser sveket mot det samiska urfolket

Annons

Sverige presterar dåligt när det gäller urfolksinflytande. Trots att internationell rätt medför tydliga förpliktelser gentemot samerna, är möjligheter att hävda samiska rättigheter i praktiken ofta små när marken ska exploateras. Denna dystra bild presenteras i en färsk studie från Stockholm Environment Institute.

Sverige kan bli bättre när det gäller samiskt inflytande i miljöbedömningar, konstaterar forskaren Rasmus Kløcker Larsen.

Forskaren Rasmus Kløcker Larsen konstaterar att med den svenska ordningen, där företagen som vill exploatera mark finansierar och utför sina egna studier, blir samebyarna inkopplade i ett sent skede av processen och samiska perspektiv får ofta ytterst svaga avtryck.

Läs även: Samiska rättigheter måste alltjämt försvaras

Vissa bolag går längre än andra, men i praktiken kan det bli frågan om att samebyn får kommentera investeringsplaner som redan är fastställda och sitta i mängder av möten med bolag och konsulter utan reell möjlighet att påverka vare sig konsekvensanalysen eller tillståndsbeslut. En möjligmotståndsstrategi blir då att försöka ta saken till domstol, för att försvara sina markrättigheter på juridisk väg.

Rasmus Kløcker Larsen är forskaren bakom studien.

Att göra miljöbedömningarna mer transparanta och inkluderande kan vara ett sätt att sänka konfliktnivån, men det kan också ge andra branscher mer förutsägbara planeringsförutsättningar, resonerar forskaren. Tillståndsmyndigheter och samebyar skulle tillsammans kunna styra miljökonsekvensbeskrivningarna på samebyarnas mark, och bolagen kunde överlag bli bättre på att respektera samisk kunskap och ge samebyar möjlighet att göra egna studier, när de så önskar.

Studien borde väcka en del tankar hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). De förbättringsmöjligheter som skisseras i artikeln ligger i linje med de ambitioner som regeringen har uttryckt, men om den kommande konsultationsordningen ska fylla sitt syfte måste även miljöbedömningarna fungera på ett tillfredsställande sätt. Om samebyar och andra samiska aktörer ska kunna tycka till om nya förslag från stat och bolag måste det finnas ett robust underlag att tillgå.

Läs även: Ett viktigt steg för att skydda samiska rättigheter

Det måste finnas möjligheter för olika näringar att samexistera sida vid sida, men om samförstånd är målet kan inte den samiska parten köras över redan på förhand.

Mer läsning

Annons